Pakeitę stogo dangas jau turi teikti mokėjimo prašymus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.12

Pakeitę stogo dangas jau turi teikti mokėjimo prašymus

Pakeitę stogo dangas jau turi teikti mokėjimo prašymus
Primename, kad 2015 metais pateikusieji paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ turėtų suskubti pateikti mokėjimo prašymus.
 
Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paramos gavėjai įgyvendinti projektą ir pateikti mokėjimo prašymą su išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentais, taip pat ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą turi per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Pavėluotai pateikti mokėjimo prašymai bus priimami dar 60 darbo dienų nuo minėto termino pabaigos. Vėliau mokėjimo prašymai nebus priimami. Atkreipiame dėmesį, kad, pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Mokėjimo prašymus, teikiamus spausdintine (popieriuje pateikta) forma, priima Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) paramos administravimo skyriai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, taip pat registruotu paštu.
 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai paramos gavėjas apdraudžia turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, baigęs įgyvendinti projektą, NMA jis turi pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą su draudimo dokumentais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 21 d. 12:45