Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.05.16

Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės

Pakeistos tiesioginių išmokų taisyklės
Gegužės 12 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Vienas iš pakeitimų – patikslintos galimybės ūkininkams įrodyti vykdomos žemės ūkio veiklos faktą. Taip pat pareiškėjai, deklaruojantys plotus valstybinės paskirties žemėje, žemės naudojimo ir valdymo teisės patvirtinimo dokumentus turės pateikti tik NMA paprašius.
 
Ne tik valdos partneriai, bet ir šeimos nariai
 
Ūkininkas, teikdamas paraišką tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal su plotu susijusias kaimo plėtros priemones gauti, turi įrodyti, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą.
 
Gegužės 12 d. buvo patikslintos galimybės įrodyti vykdomos žemės ūkio veiklos faktą. Jei pareiškėjas įrodo žemės ūkio veiklą turima žemės ūkio technika, tai ši technika gali būti registruota ne tik pareiškėjo, jo valdos partnerių, bet ir valdoje įregistruotų šeimos narių ar susijusių subjektų vardu.
 
Be to, pakeistose taisyklėse buvo nukeltas žemės ūkio technikos įregistravimo pabaigos terminas. Žemės ūkio technika turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (anksčiau buvo sausio 1 d.).
 
Taip pat žemės ūkio veiklos faktą gali įrodyti ne tik pareiškėjo, jo partnerių, bet ir valdoje įregistruotų šeimos narių nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikomi ūkiniai gyvūnai, įregistruoti Ūkinių gyvūnų registre. Kaip ir anksčiau, vienam deklaruotam hektarui  turi būti ne mažiau 0,1 SG.
 
Valstybinės žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai
 
Pareiškėjas, deklaruojantis plotus, patenkančius į valstybinės ar kitos paskirties žemės sluoksnį, turi patvirtinti, kad žino, jog privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paprašius, jį pateikti iki jos nustatyto termino.
 
Taip pat pareiškėjas prisiima atsakomybę dėl įsipareigojimų laikymosi bei žino, jog prašyti paramos už deklaruotą plotą gali tik tuomet, jeigu prireikus galės įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą.
 
Su kitais Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių pakeitimais galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 31 d. 09:56