Pakeistos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.18

Pakeistos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklės

Pakeistos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ taisyklės
Supažindiname su pagrindiniais Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimais, kurie galioja nuo 2017 m. teikiamoms paraiškoms.
 
Pagal paminėtą priemonę remiama 11 veiklų: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“. Atkreipiame ūkininkų dėmesį į svarbiausius pakeitimus.
 
Ne mažesnis kaip 1 ha plotas
 
Liepą pakeistose taisyklėse nustatyta, kad tinkamas paramai plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha, išskyrus veiklas „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.
 
Siekiantys kompensacinių išmokų už dalyvavimą veiklos srityje „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ turi ne mažesniame kaip 5 ha ariamosios žemės plote įveisti ne mažesnę kaip 0,5 ha medingųjų augalų juostą ar lauką. Jei padidinamas medingųjų augalų juostų ar laukų plotas, proporcingai turi būti vertinamas ariamosios žemės plotas.
 
Primename, kad dalyvaujantys veiklos srityje „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamoje žemėje“ ūkininkai ne mažesniame kaip 10 ha ariamosios žemės plote turi įveisti ne mažiau kaip 2 ha ir ne daugiau kaip 5 ha daugiamečių žolių juostą/lauką.
 
Žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai
 
Taisyklės buvo papildytos žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijais, kurie pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (III skyrius). Šių kriterijų turi laikytis ūkininkai, vykdantys pagal priemonę „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ remiamas veiklas. Tačiau, jei žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai neatitinka remiamos veiklos nustatytų reikalavimų, „viršenybę“ turi remiamos veiklos reikalavimai.
 
Jei pareiškėjas nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), sankcijų dydis skaičiuojamas pagal kiekvieną veiklą atskirai.
 
Paraiškos priėmimo paskutinė diena – spalio 31 d.
 
Jei nepateikiama paraiška iki paraiškų priėmimo termino pabaigos ir vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios, pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, turi pateikti prašymą ir dokumentus su paraiškos nepateikimo priežastimi. Šių dokumentų priėmimo galutinis terminas baigiasi einamųjų metų spalio 31 d. Nepateikus dokumentų iki paminėtos dienos, laikoma, kad nutraukiamas įsipareigojimų pagal veiklas vykdymas dar nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui. Tokiu atveju taikoma paramos susigrąžinimo sankcija.
 
Išmokų dydžiai liko nepakitę
 
Primename nustatytus išmokų dydžius pagal priemonės veiklas:
 
1.    „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 101 Eur už ha;
2.    „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur už ha;
3.    „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur už ha;
4.    „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur už ha;
5.    „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur už ha;
6.    „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:
6.1. „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 97 Eur už ha;
6.2. „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 65 Eur už ha;
7.    „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 221 Eur už ha;
8.    „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, kai nušienauta žolė išvežama, – 155 Eur už ha; kai nušienauta susmulkinta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, – 141 Eur už ha;
9.    „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur už ha;
10.  „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“: už daržoves ir bulves – 318 Eur už ha; už vaisius ir uogas – 336 Eur už ha;
11.  „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur už ha.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 19 d. 09:08