Pakeistos pirkimų taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.06

Pakeistos pirkimų taisyklės

Pakeistos pirkimų taisyklės
Nuo balandžio 27 d. keitėsi kai kurios pirkimų taisyklių nuostatos. 
 
Platesnės galimybės teikti dokumentus 
 
Pareiškėjai jau žino, kaip vykdyti pirkimus per Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) svetainės www.nma.lt skiltį „Projektų vykdytojų pirkimai“. Besinaudojantys ar tik planuojantys pasinaudoti šia galimybe turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo šiol per NMA svetainės www.nma.lt skiltį „Projektų vykdytojų pirkimai“ vykdyti pirkimus galės pasirinkę ne tik mažiausios kainos, bet ir ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo kriterijų.
 
Numatytas pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminas
 
Atidžiai skaitę pirkimo taisykles, įsidėmėjo, kad įvykdžius konkursą yra numatyta galimybė tiekėjui teikti pretenziją projekto vykdytojui iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Tačiau pirkimo taisyklėse nebuvo nustatyta, per kokį laiką sutartis turėtų būti pasirašoma. Dabar pirkimo taisyklės buvo papildytos nuostata, jog tais atvejais, kai pirkimas vykdomas konkurso būdu ir pasiūlymai gauti iš daugiau nei vieno tiekėjo, turės būti taikomas 5 darbo dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminas.
 
Detalizuotos pirkimo sutarties vykdymo sąlygos
 
Atkreiptinas dėmesys, kad projekto vykdytojas, atlikęs pirkimą, pirkimo dokumentus teiks ne tik NMA, bet ir institucijai, kuri nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Minėta institucija, kaip ir NMA, turės teisę rinkos kainą, viršijančią išlaidų dalį, pripažinti netinkamomis finansuoti išlaidomis bei, vadovaudamasi pirkimų dokumentų vertinimo procedūromis, priimti kitus sprendimus.
 
Naujojoje taisyklių redakcijoje, kad būtų išvengta galimų pareiškėjų klaidų vykdant pirkimus, detaliai nurodyta, kokios yra esminės pirkimo sutarties vykdymo sąlygos, t. y. būtina numatyti terminų pratęsimo galimybę konkrečiam laikotarpiui, išskyrus išimtinius atvejus, taip pat privaloma numatyti tikslią mokėjimo tvarką (avansinius mokėjimus, dalinius mokėjimus), kuri turi būti perkeliama iš kvietimo į pirkimo sutartį jos nekeičiant.
 
Aktualią pirkimų taisyklių redakciją galite rasti skiltyje Pirkimų vykdymas
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 6 d. 08:25