Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.07

Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės

Pakeistos ekologinio ūkininkavimo taisyklės
Birželio 5 d. buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Supažindiname su pagrindiniais taisyklių pakeitimais.
 
Atnaujintos taisyklės palankios ekologinių ūkių valdytojams. Jose nustatyti palengvinimai, susiję su reikalavimais dėl įsėlio, sušvelnintos sankcijos už ploto sumažinimą įsipareigojimų laikotarpiu, neleistinų ekologinėje gamyboje sintetinių cheminių medžiagų ar patvarių organinių teršalų, genetiškai modifikuotų organizmų panaudojimą.
 
Palengvinti reikalavimai dėl įsėlio
 
Jei ūkininkas paramos teikimo laikotarpiu dėl dirvos gerinimo ekologiniuose laukuose augino įsėlines kultūras arba daugiamečių žolių mišinius, kuriuose įsėlinės žolės (baltieji dobilai, barkūnai, esparcetai, facelijos, paprastasis gargždenis, liucernos, raudonieji dobilai, rausvieji dobilai) buvo vyraujančios, tačiau deklaravimo metu prie šių laukų nenurodė sutartinio kodo „ĮS“, laikoma, kad plotas atitinka įsėlio reikalavimą.
 
Jei žaliajame pūdyme auginami augalų mišiniai ir juose vyrauja šie augalai: facelijos, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai, ir šie augalai auginami mišinyje su migliniais ir (arba) bastutiniais augalais, jei jame nevykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti, šis pūdymas deklaruojamas „PDŽ“ kodu nurodant sutartinį kodą „ĮS“.
 
Švelnesnės sankcijos
 
Pakeistose taisyklėse numatyta švelnesnė sankcija, jei sertifikuojanti įstaiga lauką įvertina kaip „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl taršos“. Tokiu atveju apskaičiuota paramos suma pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ sumažinama 25 proc., antrą kartą – 50 proc. Parama susigrąžinama, kai per įsipareigojimų laikotarpį padaromas tas pats pažeidimas trečią ir daugiau kartų.
 
Kai sertifikavimo įstaiga pritaiko jos nustatytą poveikio priemonę laukui, t. y. kai sertifikuodama pažymi, jog laukas „neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų dėl šoninės taršos“, parama pažeidimo nustatymo metais už tokį lauką nebus mažinama.
 
Tuo atveju, kai sertifikavimo įstaiga pirmą kartą per paramos laikotarpį sertifikuojamoje produkcijoje nustato neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos sandėliuose, taikomas įspėjimas, nustačius antrą ir daugiau kartų – apskaičiuota paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ suma sumažinama 3 proc.
 
Jei sertifikavimo įstaiga prie lauko nurodo, kad jis „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų“, parama už lauką neskiriama, o prisiimti įsipareigojimai už lauką pareiškėjo pageidavimu gali nutrūkti, tačiau tokiu atveju jam netaikomos sankcijos dėl ploto sumažėjimo. Tuo tarpu, jei pareiškėjas nusprendžia deklaruoti lauką ir toliau dalyvauti priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veikloje, parama už lauką bus mokama tik tada, kai sertifikavimo įstaiga nenurodys požymio, kad laukas „neatitinka ekologinės gamybos reikalavimų dėl patvarių organinių teršalų“.
 
Deklaruoto ploto mažinimas skaičiuojamas priemonės lygmeniu
 
Ankstesnėse taisyklėse buvo patvirtinta, kad ūkininkai per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmos paraiškos pateikimo datos negali sumažinti paraiškoje nurodytų plotų, kuriuose vykdo ekologinį ūkininkavimą, daugiau kaip 10 proc. Pakeitus taisykles, nustatyta, kad šis reikalavimas taikomas ne laukų, o priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ lygmeniu.
 
Jei per įsipareigojimų laikotarpį nuo pirmoje paraiškoje nurodyto ploto paraiškoje nurodytas plotas pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ sumažinamas iki 10 proc. (leistinais atvejais iki 15 proc.), parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą.
 
Jei paraiškoje nurodytas plotas sumažinamas daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ suma neviršija taisyklėse nurodytos leistinos ribos, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą ir paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimo laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą.
 
Tuo tarpu, jei minėtas plotas sumažinamas daugiau kaip 10 proc. ir sumažinto ploto pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ suma viršija taisyklėse nurodytą leistiną ribą, parama einamaisiais metais nemokama tik už sumažintą plotą, o paramos gavėjas grąžina visą per įsipareigojimų laikotarpį už sumažintą plotą gautą paramą, ir trejiems ateinantiems metams, įvertinus sumažintą plotą, paramos pagal remiamą veiklą suma sumažinama 3 proc.
 
2019 m. birželio 5 d. žemės ūkio ministro įsakymą, kuriuo buvo pakeistos KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 7 d. 14:34