Pakeisti viešinimo išlaidoms kompensuoti skirti paramos dydžiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.20

Pakeisti viešinimo išlaidoms kompensuoti skirti paramos dydžiai

Pakeisti viešinimo išlaidoms kompensuoti skirti paramos dydžiai
Informuojame, kad žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP) viešinimo taisyklės – jose pakeistos kelių tinkamų finansuoti viešinimo išlaidų sumos.
 
Pakeitus Suteiktos paramos pagal KPP viešinimo taisykles, numatytos didesnės paramos sumos viešinimo tinkamoms išlaidoms kompensuoti projekto įgyvendinimo vietoje kabinamam plakatui kompensuoti – nuo šiol didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma plakatui yra:
  • A3 formato plakatui su pristatymu – 24,30 Eur be PVM (buvo – 7,56 Eur be PVM);
  • A2 formato plakatui su pristatymu – 23,28 Eur be PVM (buvo – 9,47 Eur be PVM).
Kitų dydžių plakatams, kai projektui skirta bendra viešoji paramos suma sudaro nuo 10 000 Eur iki 49 999,99 Eur, kompensuojama suma liko ta pati –  ne daugiau kaip 30 Eur be PVM.
 
Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma projekto įgyvendinimo vietoje įrengiamam stendui nuo šiol yra:
  • 700 x 1 000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 289,87 Eur be PVM (buvo – 224,55 Eur be PVM);
  • 700 x 1 000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 447,33 Eur be PVM (buvo 354,28 Eur be PVM).
Kitų dydžių plakatams arba stendams, kai projektui skirta bendra viešoji paramos suma viršija 50 000 Eur, kompensuojama suma liko ta pati – ne didesnė kaip 290 Eur be PVM.
 
Primintina, jog plakatas yra būtina viešinimo priemonė, kai projektui skirta bendra viešoji paramos suma sudaro nuo 10 000 Eur iki 49 999,99 Eur, tuo tarpu, kai projektui skirta bendra viešoji paramos suma projektui viršija 50 000 Eur, projekto įgyvendinimo vietoje privalo būti kabinamas plakatas ir (arba) įrengtas viešinimo stendas.
 
Tuo tarpu kai projekte numatytos investicijos į infrastruktūrą, statybą ar turto įsigijimą ir projektui skirta bendra viešoji parama viršija 500 000 Eur, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo vietoje privalo įrengti laikiną informacinę lentą bei nuolatinį aiškinamąjį stendą – šioms viešinimo išlaidoms kompensuoti nuo šiol gali būti skiriama:
  • 3500 x 3400 mm dydžio informacinei lentai, kai ji tvirtinama ant žemės paviršiaus, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 2 353,58 Eur be PVM (buvo – 1 205,56 Eur be PVM). Kai informacinė lenta montuojama prie objekto fasado, apimant informacinės lentos gamybą, transportavimą į informacinės lentos įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado – 1 200,20 Eur be PVM (buvo – 883,95 Eur be PVM).
Kitų dydžių informacinėms lentoms – ne daugiau kaip  434 Eur be PVM (ši suma išliko nepakitusi).
 
  • 1400 x 2000 mm dydžio aiškinamajam stendui, kai jis įbetonuotas į žemę, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę – 762,13 Eur be PVM (buvo – 556,92 Eur be PVM). Kai aiškinamasis stendas montuojamas prie objekto fasado, apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 415,67 Eur be PVM (buvo – 367,81 Eur be PVM).
Kitų dydžių aiškinamiesiems stendams įsigyti gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 579 Eur be PVM (ši suma išliko nepakitusi).
 
Taip pat pakeistos viešinimo priemonės – straipsnio publikavimo laikraštyje arba žurnale – didžiausios tinkamų finansuoti išlaidų sumos, kurios nuo šiol yra: 1 cm2 straipsnio regioninio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,03 Eur be PVM (buvo – 0,94 Eur be PVM), o 1 cm2 straipsnio nacionalinio dienraščio 3–5 puslapiuose – 1,96 Eur be PVM (buvo – 1,31 Eur be PVM).
 
Įsakymas, kuriuo keičiamos nurodytų viešinimo priemonių kompensuojamos sumos, įsigaliojo nuo sausio 19 d.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 20 d. 08:53