Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.28

Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas

Pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas
Vasario 25 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2022 metais grafikas.
 
KPP paraiškų rinkimo grafikas papildytas kvietimu teikti paraiškas pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gauti paramą, kai taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai – šios paraiškos bus renkamos nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. (kvietimas neskirtas augalininkystės ir mėsinės gyvulininkystės sektoriams).  
 
Taip pat papildomai bus renkamos paraiškos pagal priemonės „“ veiklos sritį Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ atskiriant veiklas – jau numatytu laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki 30 d. bus renkamos paraiškos dėl paramos, skirtos ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui, tuo tarpu naujai numatytu laikotarpiu nuo rugsėjo 1 d. iki 30 d. bus renkamos paraiškos dėl paramos, skirtos visų kitų žemės ūkio produktų perdirbimui, išskyrus ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimui.
 
Pakoreguotame KPP paraiškų rinkimo grafike pavėlintas paraiškų pagal priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti laikotarpis – jas Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti balandžio 1–29 d. (buvo numatyta kovo 1–31 d.). Šias paraiškas bus galima teikti dar vieną kartą – lapkričio 3–30 d. Atkreiptinas dėmesys, kad grafike neliko šių paraiškų rinkimo etapo nuo liepos 1–29 d.
 
Tuo tarpu paraiškas pagal veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti renginių komunikacijos priemonėms įgyvendinti“ bus galima teikti dar kartą – birželio 1–30 d.
 
 
Su žemės ūkio ministro įsakymu, kuriuo pakeistas KPP paraiškų rinkimo grafikas, galima susipažinti čia
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 28 d. 15:46