Pakeista šlapynių nustatymo tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.06

Pakeista šlapynių nustatymo tvarka

Pakeista šlapynių nustatymo tvarka
Pareiškėjai, ketinantys dalyvauti veikloje „Šlapynių tvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Kraštovaizdžio tvarkymas“ dėl šlapynių ploto nustatymo nuo šiol turės kreiptis į tai atliekantį vykdytoją.
 
Pareiškėjai galės kreiptis paramos už šlapynes tik kai vykdytojas nustatys šlapynių plotą. Gavęs pareiškėjo prašymą vykdytojas šlapynių plotą nustatys neatlygintinai.
 
Šlapynių nustatymo eiga
 
Pirmiausia pareiškėjas turėtų paskambinti Žemės ūkio ministerijos Išteklių ir kokybės politikos departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus telefonais (8 5) 239 1246, (8 5) 239 1244), kad sužinotų vykdytojo kontaktus.
 
Sužinojęs vykdytojo kontaktus, pareiškėjas el. paštu arba registruotu laišku turi išsiųsti prašymą  nustatyti tikslų šlapynės plotą ir nurodyti jos ribas. Prie prašymo reikia pridėti žemės sklypo plano kopiją su įbraižytais spėjamų potencialių šlapynių plotais.
 
Vykdytojas, išanalizavęs dokumentus ir kartografinę medžiagą, nustato šlapynes ir apskaičiuoja jų plotą, įbraižo jį žemės sklypo šlapynės ribų nustatymo plane ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos šiuos duomenis pateikia pareiškėjui.
 
Šlapynių nustatymo kriterijai
 
Pareiškėjai, norėdami dalyvauti šlapynių tvarkymo veikloje, turi atsižvelgti į šiuos šlapynę apibrėžiančius kriterijus:
 
  • dirvožemis turi būti durpinis, o durpių sluoksnis ne plonesnis kaip 5 cm, arba priskiriamas šioms šlapynių dirvožemių grupėms – apneštasis puveningasis salpžemis – Adv-u (aliuvinis pelkinis užneštasis (palaidotasis) – Apu) arba deliuvinis karbonatingasis šlynžemis – GLk-y (deliuvinis glėjinis – DG2);
  • turi vyrauti būdinga šlapynių augalija – kupstiniai švyliai, nendrės, puplaiškiai, pelkiniai asiūkliai, purienos, kimininės samanos, gegužliniai, kai kurios žaliosios samanos;
  • žemė turi būti nenusausinta drenažu arba anksčiau nusausinta drenažu ir 2006 m. inventorizavimo metu ar vėlesniu laikotarpiu pripažinta blogos būklės drenažu nusausintu plotu;
  • žemėje neturi būti medžių ir krūmų, išskyrus medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis. Teritorija medžiais neturi būti apaugusi taip tankiai, kad nebūtų prieinama gyvuliams ganyti;
  • žemė negali būti ariama.
 
Nustatant šlapynių plotą reikia vadovautis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis, jas rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:53