Pakeista sankcijų už pirkimų pažeidimus taikymo metodika
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.31

Pakeista sankcijų už pirkimų pažeidimus taikymo metodika

Pakeista sankcijų už pirkimų pažeidimus taikymo metodika
Š. m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus įsakymu pakeista Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika.
 
Šioje metodikoje nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse nurodytų sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo tvarka ir dydis.
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika yra skirta nustatyti paramos sumažinimo sumą, išreiškiant ją konkrečiu sankcijos dydžiu. Taip siekiama, jog sankcijos už pirkimų tvarkos pažeidimus proporcingai atitiktų pažeidimų mastą, sunkumą ir pasekmes.
 
Svarbiausios naujovės
 
Metodika papildyta nurodant perkančiųjų ir neperkančiųjų organizacijų pirkimų tvarkos pažeidimus, kurie suskirstyti į tris kategorijas: skelbimo apie pirkimą ir pirkimo objekto apibūdinimo pažeidimai; tiekėjų kvalifikacijos / pasiūlymų vertinimo pažeidimai ir sutarties vykdymo pažeidimai.
 
Naujoje metodikoje, atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas, buvo pakeistas kai kurių sankcijų dydis. Pažymėtina, kad į metodiką įtraukta ir naujų pažeidimų, už kuriuos bus taikomos sankcijos, pavyzdžiui, už pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymą, taip pat pirkimų per www.nma.lt svetainę vykdymo tvarkos nesilaikymą.
 
Didžiausia sankcija už nustatytą pirkimo pažeidimą – 100 proc. nuo apskaičiuotos paramos konkrečiai investicijai, kuri įsigyta pažeidžiant teisės aktus, sumos. Jeigu bus nustatytas daugiau nei vienas pirkimo pažeidimas, bus taikoma didžiausia galima sankcija.
 
Reikėtų  pasakyti, kad išlieka už konkretų pažeidimą numatyta sankcijos sumažinimo galimybė. Jeigu sankcijos už konkretų pažeidimą sumažinimo galimybė nenumatyta, sankcija gali būti mažinama atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir mastą; pobūdį ir pasekmes, įtaką tiekėjų konkurencijai, skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymąsi ir įvertinus visas faktines aplinkybes.
 
Procedūrų pakeitimai
 
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad, pasikeitus pirkimų dokumentų vertinimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje procedūroms, pareiškėjui nebebus siunčiama pirkimo dokumentų vertinimo išvada. Pareiškėjas apie atlikto pirkimo patikrinimo rezultatus ir paramos lėšų skyrimą arba neskyrimą bus informuotas įvertinus mokėjimo prašymą.
 
Siekdami padėti pareiškėjams teisingai vykdyti projektus, jau atlikdami pirminį vertinimą NMA specialistai pirkimą vertins plačiau, atsižvelgdami į daugiau aplinkybių. Pavyzdžiui, bus tikrinama, ar apklausti tinkami tiekėjai, kurie vykdo su pirkimo objektu susijusią veiklą, ar tinkamai pasirinktas pirkimo būdas, ar pirkimo vykdymo metu buvo laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir pan. Taip pat pažymėtina, kad pirkimas laikomas baigtu sudarius sutartį, todėl sutarties vykdymo tinkamumas bus vertinamas kartu su mokėjimo prašymu.  
 
Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką galite rasti čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 1 d. 09:52