Pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.29

Pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika

Pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika
Birželio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeista Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika, kurioje nurodyta, jog nuo 2022 m. nustačius geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų pažeidimus bus tikrinama, kuriais metais padarytas pažeidimas.
 
Pakeistoje metodikoje nurodyta, jog, jei 2022 m. pateikus paramos už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir gyvulius paraiškas bus nustatyti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei valdymo reikalavimų pažeidimai, bus tikrinama, kuriais metais padarytas pažeidimas, t. y. ar ankstesniais nei pažeidimo nustatymo metais, ar tais pačiais metais, kai nustatytas pažeidimas.
 
Tais atvejais, jei pažeidimas bus padarytas ankstesniais metais nei nustatymo metai, sankcijos dydis ir suma bus apskaičiuoti pagal pažeidimo padarymo metus ir bus sumažinta einamųjų metų parama. Jei neįmanoma nustatyti, kuriais kalendoriniais metais buvo padarytas pažeidimas, sankcija apskaičiuojama ir taikoma reikalavimo pažeidimo nustatymo metais pateiktai paraiškai.
 
Svarbu, jog sankcijos taikomos visoms pareiškėjo išmokoms pagal priemones, kurioms taikomi kompleksinės paramos reikalavimai.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš unsplash.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 29 d. 15:09