Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (papildyta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.09

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (papildyta)

Pagalba už įsigytus ūkinius gyvūnus (papildyta)
Nuo š. m. balandžio 18 d. iki š. m. birželio 1 d. pareiškėjai kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą asmenims, priverstinai paskerdusiems kiaules ir įsigijusiems kitus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules. Kiaulių laikymo vietos yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytoje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje.
 
Dėl pagalbos pareiškėjai kviečiami kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą.
 
Pareiškėjas turi pateikti:
  • asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;
  • paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;
  • pareiškėjui išduotą mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 ,,Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.
 
Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-914, nustatyta, kad pagalba  bus teikiama tiems pareiškėjams, kurie:
 
  • vykdydami VMVT nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba kiaulės nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro ligos. Kiaulės turėjo būti registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje;
  • sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl afrikinio kiaulių maro;
  • įsigijo kitų ūkinių gyvūnų.
 
Minėtose taisyklėse numatyta atlyginti iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 580 Eur vienam pareiškėjui kitų, išskyrus kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) už įsigytus ūkinius gyvūnus nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka pareiškėjas ne PVM mokėtojas.
 
Ūkinių gyvūnų laikytojai, norėdami gauti kompensaciją, turės įsipareigoti bent trejus metus šioje zonoje vykdyti ūkinę veiklą ir auginti ūkinius gyvūnus (ne kiaules).
 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 16:00