Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.11

Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai

Pagalba ūkininkams, perkantiems turtą žemės ūkio produktų gamybai
Ūkininkai kviečiami kreiptis dėl valstybės pagalbos, teikiamos perkant turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti.
 
Pagal žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-237 patvirtintas ,,Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisykles“, pagalba teikiama dalies palūkanų kompensavimui ir/arba dalies turto (ūkinių gyvūnų, pastatų, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio technikos) nepriklausomo vertinimo išlaidų kompensavimui.
 
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys žemės ūkio valdą ar jos neturintys ir perkantys (su kredito įstaigos kreditu ar be jo) kito žemės ūkio veikla užsiimančio fizinio asmens turtą pirminei gamybai vykdyti.
 
Teikiamą pagalbą sudaro:
  • dalies palūkanų, sumokėtų už kredito įstaigos kreditą turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti, kompensacija už ne ilgesnį kaip 60 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos;
  • dalies garantinės įmokos kompensacija tuo atveju, kai teikiamas kredito įstaigos kreditas su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija;
  • dalies įsigyjamo turto pirminei gamybai vykdyti nepriklausomo vertintojo vertinimo išlaidų kompensacija.
 
Paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiama asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba registruotu paštu adresu Blindžių g. 17, Vilnius.
 
Paraiška gali būti pateikiama ne vėliau kaip per metus nuo kredito sutarties sudarymo, o tuo atveju, kai pareiškėjas kreipiasi pagalbos tik daliai turto pirminei gamybai vykdyti vertinimo išlaidų kompensuoti - nuo turto pirminei gamybai vykdyti vertinimo dokumentų sudarymo.
 
Taip pat pareiškėjas turi pateikti kredito įstaigos pažymą apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas iki paraiškos pateikimo. Vėliau pažymos apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas po paraiškos pateikimo teikiamos agentūrai vieną kartą per metus, iki spalio 15 d.
 
Paraiškos, kai turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti yra teikiamas kreditas su UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ garantija, forma skelbiama fondo interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt. Paraiškos, kai turtui pirminei gamybai vykdyti įsigyti teikiamas kreditas be garantijos arba kredito įstaigos paslaugomis nesinaudojama, forma pateikiama taisyklių 1 priede ir skelbiama Žemės ūkio ministerijos bei NMA interneto svetainėse adresais: http://zum.lrv.lt/ ir www.nma.lt (Dokumentų formos). Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paraiška, išvardyti  paraiškos formoje.
 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas teikdamas paraišką įsipareigoja užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 3 metus nuo sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos ir ne mažiau kaip 5 metus nuo žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo užtikrina jos naudojimą žemės ūkio veiklai, kaip nustatyta Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 11 d. 14:17