Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.08

Pagalba įgyvendinantiems investicinius projektus

Pagalba įgyvendinantiems investicinius projektus
Nacionalinės mokėjimo agentūra (NMA) paramos gavėjams parengė informaciją, padėsiančią pasirengti įgyvendinamų investicinių projektų patikroms.
 
NMA specialistai atlikdami patikras kontroliuoja, kaip ūkininkai ir kiti paramos gavėjai, gavę Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto paramą, laikosi prisiimtų įsipareigojimų. Sankcijų ir skolų kiekio sumažinimas yra vienas iš 2017–2020 metų NMA strateginių uždavinių, kuriam spręsti pasitelkiamos įvairios priemonės. Viena iš jų – pareiškėjų bei paramos gavėjų informavimas apie įsipareigojimų įvykdymo terminus, planuojamus patikrų ciklus, pakeistas priemonių įgyvendinimo taisykles ir pan. Naujausią informaciją galima rasti NMA svetainės „Naujienų“ skiltyje. Tuo tarpu skiltyse „Kaip išvengti pažeidimų“ tiek investicinius projektus įgyvendinantys asmenys, tiek su plotu susijusių priemonių veiklose dalyvaujantys ūkininkai gali susipažinti su naudinga informacija, kaip tinkamai pasirengti patikroms.
 
 
NMA svetainės skiltį „Kaip išvengti pažeidimų“ papildė naujausia informacija – klausimynu, kuriuo naudodamiesi kontrolės specialistai tikrina, kaip investicinių projektų dalyviai įgyvendina įsipareigojimus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 8 d. 15:31