Nustatyti išmokų už 2019 m. deklaruotus plotus dydžiai (papildyta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.12.03

Nustatyti išmokų už 2019 m. deklaruotus plotus dydžiai (papildyta)

Nustatyti išmokų už 2019 m. deklaruotus plotus dydžiai (papildyta)
Š. m. lapkričio 28 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo nustatyti išmokų už 2019 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai. Ūkininkų patogumui pateikiame visus 2019 m. išmokų dydžius vienoje lentelėje. Kviečiame susipažinti.
 
Tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokamos avansinės išmokų dalys, o antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., mokama likusi dalis. Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa priskaičiuota išmokų suma.
 
Šiais metais Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) į ūkininkų sąskaitas pervedė 298 mln. Eur tiesioginių išmokų avansinių išmokų. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė per 122 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Avansinių išmokų sulaukė ir žemdirbiai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ daugiau kaip 48 tūkst. pareiškėjų buvo pervesta per 33 mln. Eur. Taigi iš viso per šį laikotarpį ūkininkų sąskaitas NMA papildė 331 mln. Eur. avanso suma. Pažymėtina, kad didžioji dalis paramos buvo išmokėta per spalį.
 
Gruodžio 2 d. prasidėjo antrasis išmokų mokėjimo etapas. NMA moka ne tik tiesioginių išmokų bei paramos ūkininkaujantiems nederlingose žemėse likusias dalis, bet ir paramą pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Įvykdę prisiimtus įsipareigojimus ūkininkai vien tik per pirmąsias 3 šios savaitės dienas sulauks 105 mln. Eur. Iš viso iki šių metų didžiųjų švenčių NMA planuoja ūkininkams pervesti 142 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 21 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“). Taigi ūkininkų laukia kaip niekad dosnus šventinis laikotarpis.
 
Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai gali matyti ir jiems išmokėtą sumą.
 
Lentelėje žemiau pateikiami ne tik tiesioginių išmokų už 2019 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, bet ir informacija apie pereinamojo laikotarpio nacionalines išmokas už pieną, gyvulius ir pasėlius, susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.
 
 
Priemonė / paramos schema
 
2019 m.
 
Įkainis, Eur
Pagrindinė tiesioginė išmoka
64,00
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
59,68
 Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
54,22
Žalinimo išmoka
51,47
Susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose)
210,00*
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
61,65
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą
237,64
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą
280,64
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
105,88
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
14,25
Susietoji parama už bulvių sėklai auginimą*
212*
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
 
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
61,60
Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
50,05
Intensyvaus karsto zona
25,00
Potvynių užliejamos teritorijos
25,00
Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
25,00
Su Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
 
Remiama sritis "Natura 2000" miškuose
 
apribojimas (NATM1)
272,00
apribojimas (NATM2)
155,00
apribojimas (NATM3)
156,00
apribojimas (NATM4)
62,00
Remiama sritis "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje
 
Ariamoje žemėje
54,00
Natūralių ir pusiau natūralių pievų
70,00
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP
 
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
101,00
Specifinių pievų tvarkymas
69,00
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
208,00
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
291,00
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse
160,00
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje
97,00
Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje
65,00
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje
221,00
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę
155,00
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito
141,00
"Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas"
232,00
Dirvožemio apsauga
45,00
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema
 
daržovės ir bulvės
318,00
vaisiai ir uogos
336,00
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
134,00
Ražienų laukai per žiemą
99,00
Ekologinis ūkininkavimas 2014-2020 KPP
 
Parama ekologiniam ūkininkavimui 2014-2020 KPP
 
javai
218,00
javai pašarams
232,00
javai, daugiametes žolės sėklai 
273,00
daugiamečių žolių įsėlis 
59,00
daugiametės žolės
176,00
daržovės, bulvės
525,00
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 
487,00
uogynai ir sodai
518,00
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo 2014-2020 KPP
 
javai
238,00
javai pašarams
247,00
javai, daugiametes žolės sėklai 
298,00
daugiamečių žolių įsėlis 
59,00
daugiametės žolės
182,00
daržovės, bulvės
525,00
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 
516,00
uogynai ir sodai
534,00
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas (MGA):
 
Susietoji parama už mėsinius galvijus*
91*
Susietoji parama už pienines ožkas*
22*
Susietoji parama už mėsines avis*
12*
Susietoji parama už pieninių veislių bulius*
79*
Susietoji parama už pienines karves (SPP):
 
Susietoji parama už pienines karves
114,86
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius ir ūkinius gyvūnus
 
Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus
23,40
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius
212
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias
111
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes
3
* Orientacinis išmokų dydis
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 3 d. 10:59