Nustatyti išmokų dydžiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.18

Nustatyti išmokų dydžiai

Nustatyti išmokų dydžiai
2015 m. vasario 18 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti 2014 m. kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ dydžiai.
 
Pareiškėjams, ūkininkaujantiems didelio nepalankumo vietovėse, už 1 ha deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto bus mokama 75,3 Eur (259,99 Lt), ūkininkaujantiems mažo nepalankumo vietovėse – 56,5 Eur (195,08 Lt). Paramos sulauks pareiškėjai, atitinkantys priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
 
Mokėjimus planuojama pradėti kitos savaitės pabaigoje.
 
Primename, jog pareiškėjams, 2014 m. deklaravusiems pievas bei ganyklas, parama pagal šią priemonę bus mokama tik tuo atveju, jeigu 1 ha deklaruotų pievų ir ganyklų bus ne mažiau kaip 0,5 sutartinio gyvulio (SG). SG vidurkis skaičiuojamas kalendoriniais metais pagal Ūkinių gyvūnų registre valdytojo ir (ar) partnerio vardu esančius 2013 metų duomenis.
 
2014 m. paraiškas pagal priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ pateikė daugiau kaip 72 tūkst. pareiškėjų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. vasario 18 d. 16:46