Nustatytas terminas pranešti apie produkcijos realizavimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.09.27

Nustatytas terminas pranešti apie produkcijos realizavimą

Nustatytas terminas pranešti apie produkcijos realizavimą
Ekologinių ūkių valdytojai, šiais metais pateikę paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, apie produkcijos panaudojimą ir realizavimą turi pranešti sertifikuojančiai įstaigai iki kitų metų sausio mėnesio vidurio.
 
Rugsėjo 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakoreguotos KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Jose nustatyta, kad ekologinių ūkių valdytojai kasmet pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą turi pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai iki sausio 15 d. apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją.
 
Anksčiau galiojusiose taisyklėse buvo numatytas dar vienas informacijos pateikimo terminas. Jeigu produkcija ar dalis produkcijos praeitais metais nebuvo patiekta rinkai – ne vėliau kaip iki birželio 15 d. reikėjo pateikti informaciją apie turimos produkcijos likučius nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai). Šio reikalavimo naujose pakoreguotose taisyklėse nebeliko.
 
Taigi informaciją apie praėjusiais metais ekologinės produkcijos panaudojimą ir realizavimą (užpildytą 3 lentelę) būtina pateikti sertifikuojančiai įstaigai „Ekoagros“ tik vieną kartą – iki sausio 15 d.
 
Tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūros specialistai atkreipia dėmesį į tai, kad ekologinių ūkių valdytojai neturėtų laukti paskutinės informacijos pateikimo dienos, nes anksčiau pateikusieji užpildytą Ekologinės gamybos ūkio žurnalo lentelę „Augalininkystės, gyvulininkystės produkcijos apskaita“ sertifikavimo įstaigai, greičiau sulauks paramos lėšų.
 
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. spalio 27 d. 20:49