Nustatytas mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.31

Nustatytas mokėjimo prašymų pateikimo terminas

Nustatytas mokėjimo prašymų pateikimo terminas
Ūkininkai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ veikloje ir pateikę paraiškas 2013 metais, iki š. m. gegužės 31 d. privalo pateikti mokėjimo prašymus. Atkreipiame dėmesį į paramos gavėjų prisiimtus įsipareigojimus.
 
Tęsiantys įsipareigojimus pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ paramos gavėjai mokėjimo prašymus Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniams paramos administravimo skyriams turi pateikti du kartus. Pirmasis mokėjimo prašymas teikiamas po 3-ejų verslo plano įgyvendinimo metų. Antrasis – pasibaigus visam 5-erių metų laikotarpiui.
 
Kadangi 5-eri investiciniai metai 2013 m. pateikusiems paraiškas ūkininkams baigėsi praėjusiais metais, 2018 m. jie turi pateikti antrąjį mokėjimo prašymą.  Nustatytas galutinis mokėjimo prašymų pateikimo terminas – gegužės 31 d.
 
Kartu su mokėjimo prašymais NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams privalu pateikti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas. Taip pat būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad ūkininkai, įsigydami investicijas po 2015 m. gegužės 6 d., privalo vadovautis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, kurios įpareigoja paramos gavėją atlikti tiekėjų apklausą. Pirkimo dokumentus būtina pateikti su mokėjimo prašymu.
 
Pažymėtina, kad paramos gavėjai per visą paramos teikimo laikotarpį (5-erius metus) privalo investuoti į savo ūkį ne mažesnę kaip 7 499 Eur sumą. Taip pat ūkininkai per pirmuosius trejus metus turi padidinti savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentinių punktų. Išlaikyti šį dydį privalu ir ketvirtaisiais bei penktaisiais paramos gavimo metais.
 
Mokėjimo prašymo pateikimo metai
 
Paraiškos pateikimo metai
I mokėjimo prašymas
II mokėjimo prašymas
2010 m.
2013 m.
2015 m.
2011 m.
2014 m.
2016 m.
2012 m.
2015 m.
2017 m.
2013 m.
2016 m.
2018 m.
 
Pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ per visą programinį laikotarpį pateikta per 3 400 paraiškų, ūkininkams jau išmokėta 19,7 mln. Eur (17,2 mln. Eur iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, 2,5 mln. Eur – iš tęstiniams įsipareigojimams skirtų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos paramos lėšų).
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 31 d. 14:47