Nuo šiandien – parama miškui įveisti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.01

Nuo šiandien – parama miškui įveisti

Nuo šiandien – parama miškui įveisti
Šių metų liepos 1 d. pradedamos rinkti paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.
 
Paraiškos miškui įveisti bus renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki š. m. rugpjūčio 31 d.  Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta beveik 9 mln. Eur paramos lėšų.
 
Veiklos srities „Miško įveisimas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti aštuoni paramos paraiškų atrankos kriterijai. Privaloma surinkti bent 30 balų. Jei atrankos metu paraiškai neskiriama privalomų 30 balų, paraiška atmetama.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 1 d. 10:41