Nuo šiandien – paraiškos draudimo įmokoms kompensuoti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.01.04

Nuo šiandien – paraiškos draudimo įmokoms kompensuoti

Nuo šiandien – paraiškos draudimo įmokoms kompensuoti
2017 m. sausio 4 d. – gruodžio 29 d. priimamos paramos paraiškos kompensuoti daliai ūkinių gyvūnų draudimo įmokų.
 
Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu. Ūkinių gyvūnų laikytojai paramos gali kreiptis nuo sausio 4 d. iki gruodžio 29 d. Paraiškos priimamos savivaldybėse, kuriose įregistruotos pareiškėjų žemės ūkio valdos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų.
 
Paraiška – iki įvykus draudžiamajam įvykiui
 
Parama, kompensuojant dalį draudimo įmokų, gali būti teikiama aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems galvijus, avis, ožkas, arklius, kiaules ir naminius paukščius nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių turi būti išnaikinami visi į rizikos grupę susirgti ta liga patenkantys ūkyje esantys ūkiniai gyvūnai ir kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
 
Pareiškėjai gali tikėtis 65 proc. sumokėtos draudimo įmokos pagal draudimo sutartį kompensacijos, neviršijančios maksimalios kompensuojamos sumos. Draudimo sutarties (įskaitant jos pakeitimus) laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip vieneri metai. Parama mokama neatsižvelgiant į tai, ar draudžiamasis įvykis įvyko, ar ne.
 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ūkinių gyvūnų laikytojams gali būti kompensuojamos patirtos išlaidos, tik jei paraiška buvo pateikta dar iki įvykus draudžiamajam įvykiui. Sprendimą dėl paraišką pateikusiam ūkininkui paramos skyrimo ar neskyrimo priima savivaldybių žemės ūkio padaliniai. Nacionalinė mokėjimo agentūra atliks iš savivaldybių gautų duomenų patikras bei patikras vietoje, išmokės lėšas paramos gavėjams.
 
Būtina atlikti draudimo paslaugos pirkimą
 
Vienas iš būtinų veiksmų, kurį ūkininkas prieš teikdamas paraišką turi atlikti, – sudaryti draudimo sutartį su draudimo įmone. Dėl draudimo paslaugų pirkimo ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie yra įregistravę laikomus ūkinius gyvūnus savo vardu Ūkinių gyvūnų registre, gali kreiptis į šias draudimo įmones: AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, AB „Lietuvos draudimas“, „Baltikums Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas. Tačiau visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką reikia sumokėti tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
 
Prieš sudarydami draudimo sutartį tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys turi atlikti draudimo paslaugų pirkimus vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis.
 
Taikomas išlaidų kompensavimo būdas
 
Paramos lėšoms išmokėti taikomas išlaidų kompensavimo būdas. Paramos gavėjas, sumokėjęs draudimo įmonei visą pagal draudimo sutartį mokėtiną draudimo įmoką ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo savivaldybei turi pateikti visos pagal draudimo sutartį sumokėtos draudimo įmokos sumokėjimo patvirtinimo dokumentus. Jei draudimo sutartis buvo keičiama ar buvo nutraukta, būtina pateikti visus draudimo sutarties pakeitimus.
 
Tuo atveju, jei įvyko draudžiamasis įvykis ir pagal draudimo sutartį buvo išmokėtos draudimo išmokos, būtina nurodyti patirto nuostolio dydį ir pateikti draudimo įmonės išmokėtų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. sausio 4 d. 14:37