Nuo sausio vidurio bus galima kreiptis dėl paramos stogų atnaujinimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.02

Nuo sausio vidurio bus galima kreiptis dėl paramos stogų atnaujinimui

Nuo sausio vidurio bus galima kreiptis dėl paramos stogų atnaujinimui
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra” veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas” (planiniu būdu) remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. Paraiškos paramai pagal šią veiklos sritį gauti bus renkamos nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. kovo 30 d.
 
Kreiptis dėl paramos galės kaimo gyventojai, ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje. Prašoma paramos suma negali būti didesnė kaip 10 000 litų. Paramos gavėjams bus kompensuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Paramos lėšomis galės būti finansuojamos asbestinių atliekų transportavimo iki utilizavimo vietos paslaugų pirkimo, statybinių (stogo keitimo) medžiagų (izoliacinio sluoksnio, stogo dangos, kraigo, vėjalenčių, karnizų–laštakių, lietaus nuvedimo sistemos, sniego užtvaros)  įsigijimo išlaidos. Finansuojamos ir projekto viešinimo išlaidos.
 
Visos tinkamos finansuoti išlaidos turi būti padarytos įgyvendinant projektą, bet ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos. Ketinantys kreiptis dėl paramos asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad pagal šią veiklos sritį neremiami statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu.
 
Svarbu pastebėti, kad parama pagal veiklos sritį  „Asbestinių stogų dangos keitimas” bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės pradėti įgyvendinti projektą savo lėšomis, o patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus, deklaruoti mokėjimo prašymuose. Paramos gavėjas galės pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų, pagal kuriuos bus išmokama parama.
 
Projektas turės būti įgyvendintas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Kaip jau minėta, paramos lėšomis remiamas projektas gali būti įgyvendinamas tik kaimo vietovėje - t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.
 
Paraiškos ir kartu su ja reikalingi pateikti dokumentai bus priimami Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose  paramos administravimo skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
 
Dokumentai prie paraiškos, kuriuos turi pateikti pareiškėjas, yra nurodyti paramos paraiškos skyriuje „Pateikiami dokumentai“.
 
Kita naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:11