Nuo sausio 2 d. laukiamos bitininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.22

Nuo sausio 2 d. laukiamos bitininkų paraiškos

Nuo sausio 2 d. laukiamos bitininkų paraiškos
Bitininkai nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 5 d. kviečiami teikti paraiškas pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones.
 
Programai įgyvendinti 2018 m. skirta beveik 650 tūkst. Eur. Daugiausiai lėšų skirta tokioms priemonėms kaip „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ (155 180 Eur), „Bičių šeimų atnaujinimas“ (130 000 Eur), „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ (130 000 Eur).
 
Parama bičių laikytojams
 
Bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų ir norintys didinti bičių šeimų produktyvumą, kviečiami teikti paraišką pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“.
 
Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas naujų bičių avilių įsigijimas, bitynų atkūrimas ir plėtimas. Dėl paramos gali kreiptis bitininkai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų.
 
Atnaujinti bitininkavimo inventorių, užtikrinti kokybiškų bitininkystės produktų tiekimą rinkai galima pasinaudojus paramos priemone „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“. Paraiškas gali teikti bitininkai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas.
 
Parama asociacijoms ir mokslo institucijoms
 
Bitininkų asociacijos, užsiimančios švietimu, mokymu ar kvalifikacijos kėlimu, kviečiamos teikti paraiškas pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“. Šia priemone siekiama užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą, skatinti visuomenės (ypač jaunimo) susidomėjimą bitininkyste, teikti paramą organizuojant mokomąsias išvykas ir kt.
 
Bitininkų asociacijos taip pat gali kreiptis paramos pagal priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“, kad galėtų sumažinti bičių šeimų sergamumą varoze bei bičių šeimų gydymo nuo varozės išlaidas.
 
Mokslo ir studijų institucijoms aktuali priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, kuria siekiama skatinti bitininkystės sektoriaus pažangą, mokslo pasiekimus bitininkystės srityje pritaikant praktiškai Lietuvos sąlygomis.
 
Minėtos institucijos, valstybinės įstaigos ir privatūs ūkio subjektai, atlikdami tyrimus, susijusius su bitininkystės sektoriaus pokyčiais, informacijos rinkimu apie Lietuvos bitynų dydžius, gaminamos produkcijos rūšis ir kt., gali pasinaudoti parama pagal priemonę „Rinkos stebėsena“.
 
Paraiškų teikimas
 
Paramos paraiškos nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 5 d. renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose pagal pareiškėjo gyvenamąją / buveinės vietą arba bityno registravimo vietą. 
 
Paramos gavėjai paraiškas gali teikti ne tik tiesiogiai atvykę į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį paramos administravimo skyrių, bet ir atsiųsti paramos paraišką registruotu laišku arba per pašto kurjerį.
 
Atkreipiame dėmesį, jog reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti) arba notaro Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 22 d. 13:42