Nuo rugsėjo miškininkai teiks paraiškas miškams apsaugoti ir atkurti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.14

Nuo rugsėjo miškininkai teiks paraiškas miškams apsaugoti ir atkurti

Nuo rugsėjo miškininkai teiks paraiškas miškams apsaugoti ir atkurti
Nuo rugsėjo 3 d. miško valdytojai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos bus renkamos iki spalio 31 d.
 
Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamos veiklos – miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Paraiškas galės teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Rekomenduotina atkreipti dėmesį į taisyklėse nustatytus įsipareigojimus įgyvendinus projektus – jų reikės laikytis visą projekto kontrolės laikotarpį.
 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 841 100 Eur paramos lėšų. Paraiškų bus laukiama NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Paraiška miško projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai ir skiriami balai:
  • kai atkuriamas pažeistas miškas, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, – skiriama 20 balų;
  • kai atkuriamas pažeistas miškas, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, – skiriama 15 balų;
  • kai atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10 ha imtinai – skiriama 10 balų;
  • kai atkuriamas pažeisto miško plotas yra daugiau kaip 10 ha – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas yra privataus miško valdytojas – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms), – už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
  • kai prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose – skiriama 20 balų;
  • kai pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys –skiriami 5 balai.
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 14 d. 09:15