Nuo gruodžio 1 d. – likusi išmokos dalis
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.26

Nuo gruodžio 1 d. – likusi išmokos dalis

Nuo gruodžio 1 d. – likusi išmokos dalis
Šių metų lapkričio 30 d. baigus mokėti tiesioginių išmokų avansus, nuo gruodžio 1 d. pradedama mokėti likusi išmokos dalis. Pareiškėjai, negavę išmokų už deklaruotus plotus avansinės dalies, gaus visą išmokos sumą iš karto.
 
Iki avansų mokėjimo pabaigos daugiau kaip 128 tūkst. pareiškėjų gaus 199 mln. Eur avansinių išmokų. Tai sudaro 94 proc. visų pareiškėjų (palyginimui, praėjusiais metais avanso sulaukė 73 proc.). Taigi šiais metais avansinės išmokos išmokėtos beveik visiems, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Avansų negavo tik tie, kurių paraiškose nustatyta neišspręstų neatitikimų ir klaidų, dėl kurių mokėjimai nebuvo galimi, vadovaujantis teisės aktais.
 
Jau nuo gruodžio 1 d. bus pradėta mokėti likusi išmokos dalis, todėl šiuo metu intensyviai nagrinėjami paraiškose nustatyti neatitikimai, vertinami pareiškėjų pateikti duomenys ir dokumentai.  Pažymėtina, kad likusios išmokų dalies (arba visos išmokos, jeigu nebuvo išmokėtas avansas) mokėjimui nėra nustatyti prioritetai, tačiau pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, ar pristatyti visi reikalingi dokumentai tam, kad neužtruktų jų paraiškų administravimas.
 
Tiesioginių ir kitų su plotu susijusių išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra sieks, kad išmokos būtų išmokėtos kuo anksčiau. Nuo kitų metų sausio pradedama mokėti parama ir pagal kitas su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones.
 
Primename, kad už 2015 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus mokama:
 
  • pagrindinė išmoka – 56,66 Eur už hektarą;
  • išmoka už pirmuosius 30 hektarų – 48,80 už hektarą;
  • išmoka jaunajam ūkininkui – 45,82 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už baltyminių augalų auginimą – 83,47 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už daržovių uždarajame grunte auginimą – 419,50 Eur už arą;
  • susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą – 324,21 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už vaisių ir uogų auginimą – 207,36 Eur už hektarą;
 
Taip pat mokama susietoji parama už pieninę karvę – 80 Eur už gyvulį.
 
Dalį šių išmokų ūkininkai jau gavo mokant avansus. Informaciją apie išmokų avansinius dydžius galite rasti čia
 
Žalinimo išmokos, išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas galutinė suma bus patvirtinta atskiru įsakymu. Orientaciniai išmokų už gyvulius dydžiai yra paskelbti Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklėse.
 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta bendra išmokų suma, kurią viršijus, viršijančiai bendros sumos daliai bus taikomas sumažinimo koeficientas. Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 Eur ribą, bendros sumos dalis, viršijanti šią sumą, bus mažinama 1,393041 proc.
 
Savo paraiškos administravimo procesą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale. Jau gruodžio mėnesį, pradėjus mokėti pagrindines išmokas, jie galės matyti numatomus terminus, kada parama pasieks sąskaitas. Pažymėtina, kad bus nurodomos preliminarios datos, nes, administruojant paraiškas, jos gali keistis.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 14:48