Nuo COVID-19 nukentėjusiems žuvininkystės atstovams – parama
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.28

Nuo COVID-19 nukentėjusiems žuvininkystės atstovams – parama

Nuo COVID-19 nukentėjusiems žuvininkystės atstovams – parama
Nuo spalio 26 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pradėtos rinkti paraiškos pagal dvi naujas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, skirtas paremti žuvininkystės sektoriaus atstovus, nukentėjusius nuo Covid-19 pandemijos.
 
Parama bus teikiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (Veiksmų programa) pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“ veiklos sritį „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19" ir pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Visuomenės sveikatai skirtos priemonės“ veiklos sritį „Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas“.
 
Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas dėl COVID-19
 
Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje žvejojančios verslinės žvejybos įmonių bei vidaus vandenyse žvejojančios verslinės žvejybos įmonių, nukentėjusių nuo Covid-19 pandemijos, paraiškos NMA bus renkamos iki gruodžio 7 d. Viso šaukimui skirta 1 mln. Eur. 
 
Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyr. specialistas Darius Krištonaitis informuoja, kad kompensacijos bus mokamos už 2020 m. kovo 1 d. – birželio 30 d. laikotarpį. 
 
„Bus remiamas laikinas žvejybos veiklos jūroje arba vidaus vandenyse nutraukimas, kai veikla buvo laikinai nutraukta dėl COVID-19 viruso protrūkio. Jei per kalendorinį mėnesį bendras žvejybos veiklos dienų skaičius sumažėjo bent viena žvejybos veiklos diena, lyginant su vidutiniu žvejybos veiklos dienų skaičiumi per atitinkamą mėnesį 2017–2019 metais, jei pareiškėjai atitinka ir kitus keliamus reikalavimus, tuomet jie gali pretenduoti į paramą “, – teigia D. Krištonaitis.
 
Be jau minėtos sąlygos, pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, turi atitikti keliamus jiems reikalavimus. Pirmiausia – jie nuo 2020 m. kovo mėnesio iki laikotarpio, už kurį prašoma paramos, pabaigos dienos, turėjo turėti perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes ir teisėtais pagrindais valdė (turėjo nepanaudotas ir neperleistas) šprotų ir (arba) strimelių ir (arba) lašišų individualias žvejybos galimybes.
 
Pareiškėjų laivas per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paraiškos pateikimo metus) turėjo ne mažiau kaip 120 dienų vykdyti žvejybos veiklą. 
 
Kiekviena įmonė, atitikusi reikalavimus, gaus paramą pagal jų 2017–2019 m. pirminio pardavimo vidurkį, t. y. 10 proc. nuo to vidurkio.
 
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas
 
Paraiškos pagal EJRŽF veiklos sritį „Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio neigiamo poveikio akvakultūrai mažinimas“ NMA bus renkamos iki lapkričio 27 d. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 1,6 mln. Eur.
 
Parama skirta akvakultūros įmonių dėl COVID-19 protrūkio negautoms pajamoms kompensuoti.
 
Paraiškas gali teikti akvakultūros veiklą vykdantys ūkio subjektas, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, kuriam suteiktas veterinarinis patvirtinimas ar registravimas ir kuris:
  • Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka žuvininkystės duomenų tvarkytojui valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) pateikė akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo 2019 m. ataskaitą
  • ŽŪIKVC nepateikė akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo 2019 m. ataskaitos, bet 2019 m. baigė įgyvendinti projektą (pateikė paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą), pagal Veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ arba priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)“, arba veiklos sritį „Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą“. 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ją susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
Naudinga informacija:
 
Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 28 d. 12:16