Norintys keisti asbestinių stogų dangas – laukiami NMA (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.28

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – laukiami NMA (atnaujinta)

Norintys keisti asbestinių stogų dangas – laukiami NMA (atnaujinta)
Nuo gegužės 2 d. teikiantieji paraiškas keisti asbestinių stogų dangas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ turės vadovautis pakeistomis įgyvendinimo taisyklėmis. 
 
Primename, kad paraiškas dėl stogo dangos keitimo bus galima teikti iki gegužės 31 d., o šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų.
 
Agentūros nustatyti įkainiai
 
Pakeistose įgyvendinimo taisyklėse numatytas palengvinimas paramos gavėjams, įsigyjantiems investicijas stogui perdengti. Nuo šiol stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, kainos pagrįstumui bus taikomos stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinės kainos, taigi, su paraiška nebereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų, o pareiškėjams bus paprasčiau apskaičiuoti keičiamą stogo dangos ir kitų reikalingų medžiagų kainą. Stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinių kainų lentelę, pagal kurią bus apskaičiuojama paramos suma pareiškėjams, parengė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA). Lentelę galima rasti NMA svetainėje, priemonės „Parama asbestinių stogų dangos keitimas“ (2017 m.)“ skiltyje, nuorodą rasite čia.
 
Tais atvejais, kai stogas būtų dengiamas danga, kurios orientacinės kainos lentelėje nėra, reikės, kaip ir anksčiau, pateikti tris komercinius pasiūlymus.
 
Pašalinto asbestinio stogo paklaidos dydis – iki 25 proc.
 
Pakeistos ir įgyvendinimo taisyklių nuostatos dėl asbestinės stogo dangos pašalinimo – nuo šiol bus galima ne 15 procentų pašalinto asbetinio stogo dangos kiekio, nurodyto pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, bet 25 procentų paklaida, kuri apskaičiuojama nuo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio (m2). Jei paramos gavėjas asbestinių atliekų pašalins daugiau, nei leidžiama, jam už viršytą kiekį transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.
 
Primename, kad paraiškas pagal minėtą veiklos sritį gali teikti kaime savo gyvenamąją vietą deklaravę Lietuvos gyventojai. Sodų bendrijoms priklausančių namų savininkams parama nebus teikiama.
 
Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas.
 
Projektą privaloma įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
 
Paraiškų pateikimo galimybės
 
Pareiškėjai paraiškas turėtų užpildyti tinkamai ir išsamiai. Labai svarbu žinoti, jog pildant paraišką būtina nurodyti ne tik unikalų gyvenamojo namo numerį, bet ir Nekilnojamo turto registro (NTR) suteiktą numerį. Šis numeris yra nurodytas NTR išraše. Todėl vykstant į paraiškų priėmimo vietas, būtina turėti ne tik asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos kopiją, bet ir NTR išrašą.
 
Paraiškos stogų dangai pakeisti priimamos NMA teritoriniuose padaliniuose. Žinotina, kad paraiškas galima teikti ir rajonų savivaldybėse pagal iš anksto numatytą grafiką. Informaciją, kuriuo laiku atskirose savivaldybėse paraiškos bus renkamos, rasite čia.
 
Teikti paraiškas ŽŪMIS – patogu ir naudinga
 
Norėtume akcentuoti, kad sudaryta galimybė šias paraiškas NMA teikti ir naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. (ŽŪMIS). Naudojimasis ŽŪMIS labai palengvina paraiškos pildymą, nes ŽŪMIS suformuotoje paraiškoje aiškiai pažymėti privalomi laukai, nurodoma kokio formato turinys turi būti pildomas, nuolat tikrinama, ar duomenys užpildyti teisingai, automatiškai apskaičiuojami suminiai laukai.
 
Kitas privalumas teikiant paraišką per ŽŪMIS – kartą suvedus savo duomenis (kontaktus, banko sąskaitą) ŽŪMIS juos išsaugo, tad jei pareiškėjas yra arba buvo paramos gavėju pagal kitas investicines ar kompensacines priemones, naujai pildydamas paraišką, tam tikrus duomenis galės rinktis iš NMA turimų duomenų. Be to, per ŽŪMIS pradėtą pildyti paraišką, ją išsaugojus, galima tęsti pildyti bet kuriuo kitu patogiu metu. Žinoma, labai svarbu ir tai, jog paraiška per ŽŪMIS gali būti pildoma namuose ar kitoje pareiškėjui patogioje vietoje, kur yra galimybė prisijungti prie ŽŪMIS, o užpildžius paraišką galima atsispausdinti jos išklotinę/ataskaitą. Pateikus paraišką per ŽŪMIS, vėliau galima sekti paraiškos būseną (ar ji vertinama, ar įvertinta).
 
Teikiant paraišką turi būti nurodomas keičiamo stogo plotas ir remiantis šiais duomenimis apskaičiuojama paramos suma. Pildant paraiškas per ŽŪMIS šie skaičiavimai atliekami automatiškai – įvedus keičiamo stogo plotą bei pasirinkus norimą stogo dangos tipą, ŽŪMIS iš karto nurodo maksimalią galimą išlaidos vertę ir prašomą paramos sumą pasirinktai stogo dangai. Kitoms išlaidoms, kurioms netaikomi įkainiai, pvz. asbestinių atliekų transportavimo ir utilizavimo išlaidoms, įvedus galimą išlaidos vertę apskaičiuojama maksimali galima paramos suma.
 
Taip pat papildoma informacija, palengvinanti paraiškos pildymą, paramos gavėjui suteikiama ŽŪMIS suvedus unikalų gyvenamojo namo ir NTR registro numerį – ŽŪMIS patikrina, ar duomenys suvesti teisingai, ir atsiunčia gyvenamojo namo duomenis iš NTR. Pagal juos matoma, ar objektas tikrai yra gyvenamosios paskirties, dengtas asbestcementiniu stogu, nėra areštuotas; pagal išvardintus savininkus ir specialias žymas ŽŪMIS nurodo ir tai, ar reikia pateikti rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą, jungtinę veiklos sutartį su kitais savininkais, statybą leidžiantį dokumentą.
 
Taigi, ŽŪMIS padedant paraiškos pildymas tampa greitesnis, paprastesnis, padaroma mažiau klaidų, tad yra labai didelė tikimybė, kad paraiškos vertinimo metu nereikės tikslinti paraiškos duomenų ir ji bus įvertinta greičiau.
 
Primintina, kad paraiška pagal veiklos sritį ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val. 
 
Atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai, ir už juos skiriami balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
–        turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis) – suteikiama 10 balų;
–        yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas) – suteikiama 10 balų;
–        yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.
 
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos. 
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gegužės 29 d. 10:53