Norintiems įveisti mišką apleistoje vietovėje – galimybė teikti paraišką
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.18

Norintiems įveisti mišką apleistoje vietovėje – galimybė teikti paraišką

Norintiems įveisti mišką apleistoje vietovėje – galimybė teikti paraišką
Š. m. lapkričio 4 d. – gruodžio 6 d. numatytas naujas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP)  priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ teikimo etapas. Priemonei įgyvendinti skirtas papildomas 12 mln. litų biudžetas.
 
Paraiškas galima teikti ir elektroniniu būdu
 
Paramos pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų) ar juridiniai asmenys, kuriems žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai. Paraiškas priima Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paraišką galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu.
 
Nuo šių metų paraiškas taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu informaciniame portale adresu: https://portal.nma.lt. Paraiška internetu teikiama tik asmeniškai (įgaliotas asmuo negali teikti paraiškos). Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jei dokumentas pateiktas popieriuje, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su paraiška).
 
Kartu su paraiška reikia pateikti leidimą veisti mišką iš teritorinio žemėtvarkos skyriaus bei parengtą Miško želdinimo ir žėlimo projektą, suderintą su VĮ Miškų urėdija. Jei mišką ketinama veisti saugomuose plotuose „Natura 2000“, reikia kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, kad ji išduotų pažymą apie galimybę sodinti mišką.
 
Kompensuojama 70 arba 80 proc. išlaidų
 
Pagal priemonę mokamos dviejų rūšių išmokos: vienkartinė miško įveisimo išmoka ir penkerius metus po įveisimo mokama miško priežiūros ir apsaugos išmoka. Išmokų dydžiai priklauso nuo to, kokia yra įveisiamo miško želdinių rūšinė sudėtis – kuo daugiau sodinama kietųjų lapuočių medžių rūšių ir liepos želdinių, tuo jos didesnės. Parama miškui įveisti valstybinėje žemėje teikiama tik miško įveisimo išlaidoms kompensuoti.
 
Bendra paramos suma negali viršyti 690 560 Lt per trejų fiskalinių metų laikotarpį. Kompensuojama 80 proc. vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje ir 70 proc. palankiose ūkininkauti vietovėse.
 
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad parama neskiriama kalėdiniams medeliams auginti, laukų apsauginėms juostoms apželdinti ir veisti greitai augančių medžių želdinius, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra ne ilgesnis nei 5 metai. Taip pat parama neskiriama iškirstam miškui atsodinti ir savaime mišku apaugusiems plotams.
 
Miškų įveisimas – viena populiariausių priemonių
 
Per visą 2007–2013 m. laikotarpį pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gauta daugiau nei 2030 paraiškų. Per pirmąjį paraiškų rinkimo etapą, š. m. gegužės 13 d. – birželio 28 d., pateiktos 426 paraiškos, kuriose bendra prašoma suma siekia apie 45 mln. litų.
 
Su priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Vaizdo siužetą šia tema galite pamatytį paspaudę nuorodą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:04