Norinčiųjų pakeisti stogų dangą paraiškos įvertintos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.31

Norinčiųjų pakeisti stogų dangą paraiškos įvertintos

Norinčiųjų pakeisti stogų dangą paraiškos įvertintos
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ vertinimą. Artimiausiu metu pareiškėjai bus raštu informuoti apie paramos skyrimą arba neskyrimą.
 
Veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ buvo skirta 1,9 mln. eurų paramos lėšų. Šių metų kovo 2 d. – balandžio 30 d. buvo pateiktos 1502 paraiškos, kuriose prašoma beveik 3 mln. eurų paramos.
 
Paramos lėšų neužteko visiems, norintiems gauti paramą, todėl, atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą ir sudarius paraiškų pirmumo eilę, paaiškėjo, kad lėšų pakanka tik 742 paraiškoms, kurių atitiktis atrankos kriterijams buvo įvertinta nuo 50 iki 100 balų.
 
Vadovaujantis KPP administravimo taisyklėmis, pirmumas teikiamas paraiškoms, surinkusioms didesnį balų skaičių. Pareiškėjams, kurių paraiškų atitiktis atrankos kriterijams buvo įvertinta nuo 30 iki 40 balų, paramos lėšų neužteko.
 
Vertinant tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams buvo sutikrinta su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 26 d. 14:29