Norinčių pradėti verslą kaime paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.30

Norinčių pradėti verslą kaime paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje

Norinčių pradėti verslą kaime paraiškos jau surikiuotos pirmumo eilėje
Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse gegužės–birželio mėnesiais galėjo kreiptis dėl paramos. Tik pasibaigus paraiškų rinkimui, buvo aišku, kad konkurencija dėl paramos lėšų verslo pradžiai bus didžiulė – bendra prašoma suma viršijo skirtąją beveik 3 kartus. Kai prašoma paramos suma viršija skirtąją, lemiamą įtaką dėl paramos skyrimo turi paraiškų prioritetinė eilė. Paraiškų  pirmumo eilė jau sudaryta, taigi kviečiame susipažinti.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ buvo renkamos nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. (nespėję pateikti paraiškų dėl sistemos gedimo, paraiškas dar galėjo teikti iki birželio 18 d.). Pateiktose 2 254 paraiškose bendra prašoma suma siekia 69,64 mln. Eur, šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos. Taigi bendra prašoma paramos suma viršija skirtąją 2,8 karto.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Dėl paramos galėjo kreiptis fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys ne žemės ūkio veiklai, nurodytai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (išskyrus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytas veiklas), pradėti. Galima paramos suma naujojo verslo startui – 37 600 Eur arba 18 800 Eur, priklausomai nuo to, kiek darbo vietų (etatų), susijusių su paraiškoje numatyta veikla, pareiškėjas numato sukurti įgyvendindamas projektą. Išmoka paramos gavėjui išmokama 100 proc. (mokama dviem dalimis), jeigu verslo planas įgyvendintas tinkamai.
 
Vertinimas pagal 8 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėseįgyvendinimo taisyklėse nustatyti 8 projektų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų paraiškai suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 45 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Didžiausia surinkta balų suma – 80 balų
 
Daugiausiai – 80 atrankos balų – surinko 3 paraiškos, 75 balus – 6 paraiškos, 70 balų – 47 paraiškos, 65 balus – 222 paraiškos, daugiausia paraiškų – 479 paraiškos – surinko 60 balų. Tai – pereinamasis balų skaičius, kurį surinkusioms paraiškoms skirtos paramos lėšų pakanka. Tuo tarpu paraiškoms, surinkusioms vienodą 55 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Tokių paraiškų – net 665. Sprendimą dėl trūkstamų paramos lėšų paraiškoms, surinkusioms vienodą balų skaičių, priims Žemės ūkio ministerija.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 19 d. 13:19