Norinčių pasinaudoti parama apsisaugoti nuo vilkų – daugiau kaip 100
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.07

Norinčių pasinaudoti parama apsisaugoti nuo vilkų – daugiau kaip 100

Norinčių pasinaudoti parama apsisaugoti nuo vilkų – daugiau kaip 100
Nuo kovo 2 d. iki gegužės 4 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pirmą kartą buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Nusprendusių pasinaudoti galimybe gauti šią paramą atsirado – preliminariais duomenimis, pateikta 121 paraiška.
 
Paramos pakaks visiems pareiškėjams
 
Bendra pateiktose paraiškose prašoma paramos suma sudaro 517 948 Eur, t. y. daugiau kaip pusę visos šiam paraiškų surinkimo etapui skirtos sumos. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 1 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Taigi, visiems pareiškėjams, teikusiems paraiškas pagal KPP veiklos sritį, paramos pakaks.
 
Didžioji dauguma pareiškėjų – fiziniai asmenys
 
Iš 117 pareiškėjų didžioji dauguma yra fiziniai asmenys – gauta 118 jų paraiškų, 3 paraiškas pateikė juridiniai asmenys.
 
Gauti paramą, siekiančią iki 5 000 Eur vienam paramos gavėjui, panoro pareiškėjai visose savivaldybėse, kuriose esančių sklypų savininkai, kaip numato priemonės įgyvendinimo taisyklės, gali  pretenduoti į paramą. Daugiausia paraiškų buvo pateikta Alytaus raj. savivaldybėje – 12, Anykščių – 11, Šilalės – 10, Molėtų r. savivaldybėje – 9 paraiškos.  
 
Primintina, jog paraiškas galėjo teikti šiose savivaldybėse žemės sklypus valdantys pareiškėjai: Šilalės r., Vilkaviškio r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos r., Rokiškio r., Anykščių r., Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvarijos, Kaišiadorių r., Kupiškio r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų, Molėtų r., Širvintų r. ir Prienų r., kur žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus – daugiausia žalos atvejų per 5 metus, taigi jose yra didžiausia tikimybė patirti vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams.
 
Paramos lėšomis kompensuojamos šios išlaidos už gyvulių apsaugos nuo vilkų priemonės: vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalys, elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalys. Kompensuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.
 
Paraiškų vertinimas
 
Šiuo metu jau atliekamas paraiškų, pateiktų pagal KPP veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ tinkamumo vertinimas.
 
Tinkamumo skirti paramą vertinimo metu, vadovaujantis paraiškoje pateikta informacija bei viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, bus nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą ir ar pagrįsta prašoma paramos suma. Parama bus skirta pareiškėjams, atitikusiems visus tinkamumo reikalavimus ir sąlygas. Paramos paraiškų vertinimas gali trukti iki 3 mėnesių nuo paraiškų priėmimo laikotarpio pabaigos, taigi jos turės būti įvertintos iki rugpjūčio 4 d.
 
NMA, įvertinusi paraiškas, priims sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo, apie kurį informuos pareiškėją Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Pareiškėjas taps paramos gavėju po sprendimo skirti paramą.
 
Paraiškos bus renkamos dar kartą
 
Primintina, jog šiais metais numatyta paraiškas pagal veiklos sritį rinkti ir dar kartą – nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 7 d. 09:48