NMA veiklos vertinimas: visuomenės nuomonės tyrimo rezultatų apžvalga
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.02

NMA veiklos vertinimas: visuomenės nuomonės tyrimo rezultatų apžvalga

NMA veiklos vertinimas: visuomenės nuomonės tyrimo rezultatų apžvalga
Remiantis 2013 m. reprezentacinės visuomenės apklausos duomenimis, didžioji dauguma Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) klientų mano, jog parama skirstoma skaidriai ir efektyviai, o jos naudą pajus beveik visi Lietuvos gyventojai.
 
2013 m. pabaigoje buvo atliktas reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas: apklaustos dvi tikslinės grupės – 1 000 gyventojų ir 1 000 NMA administruojamos paramos pareiškėjų ar gavėjų. Atliekant tyrimą siekta objektyviai įvertinti minėtų tikslinių grupių informuotumą apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (KPP) ir jos priemones, nuomonę apie KPP paramos skirstymo skaidrumą / efektyvumą, požiūrį į NMA veiklą.
 
2013 m. atlikto tyrimo rezultatai patvirtina ankstesniais metais išryškėjusią bendrą tendenciją – pareiškėjų ir paramos gavėjų nuomonė visais su parama, jos skirstymo skaidrumu bei administravimu susijusiais klausimais yra palankesnė už gyventojų.
 
Pageidaujamas informacijos šaltinis – NMA svetainė
 
Remiantis 2013 m. apklausos duomenimis, 82 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų bendrąją informaciją apie KPP buvo lengva rasti, o 76 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų bendrosios informacijos apie KPP pakanka.
 
 
Atsižvelgiant į tai, kad nemaža dalis gyventojų (34 proc.) apskritai nesidomi paramos žemės ūkio ir kaimo plėtrai galimybėmis, kur kas mažesnė jų dalis – 44 proc. - laiko save informuotais apie KPP paramą. Vis dėlto, lyginant šiuos duomenis su 2012 m. apklausos rezultatais, informuotų gyventojų 2013 m. padidėjo 3 proc.
 
                                                     
Teikiant informaciją apie KPP priemones, svarbu pasirinkti tinkamus, tikslinėms grupėms priimtinus informavimo būdus. Kaip rodo apklausos rezultatais, didėjo internetinės žiniasklaidos  kaip informacijos šaltinio apie KPP, reikšmingumas. Net 55 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų nurodė, kad informaciją apie KPP priemones patogiausia gauti internetu (2012 m. 39 proc.).
 
2013 m. 26 proc. padaugėjo pareiškėjų, paramos gavėjų, nurodžiusių NMA interneto svetainę kaip informacijos apie KPP šaltinį (nuo 36 proc. 2012 m. iki 62 proc. 2013 m.). Šis reikšmingas procentinis pokytis liudija, kad NMA svetainėje skelbiama informacija minėtai tikslinei grupei yra  ypač aktuali.
 
 
Kaip rodo apklausos duomenys, nemaža pareiškėjų ir paramos gavėjų dalis (31 proc.) informaciją apie KPP gauna specializuotų laidų per TV metu. Aktualiu informacijos šaltiniu vis dar įvardinama spauda (nacionaliniai dienraščiai, specializuoti laikraščiai, regioninė ar vietinė spauda).
 
16 proc. apklaustų pareiškėjų, paramos gavėjų nurodė, kad informaciją gauna iš seniūnijos bei vietinės bendruomenės. Verta pastebėti, kad pasitaiko atvejų, kai ūkininkai tapatina seniūnijų darbuotojus su NMA specialistais. Primename, kad visi, kuriems aktualūs paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai klausimai, gali kreiptis dėl informacijos tiek tiesiogiai atvykę į apskričių centruose įsikūrusius NMA teritorinius skyrius arba NMA centrinę būstinę Vilniuje, tiek paskambinę bendruoju telefonu 85 252 6999 (trumpuoju numeriu 1841). Informacija taip pat teikiama užpildžius klausimo formą arba kreipiantis elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Abm1hLmx0Ij5pbmZvQG5tYS5sdDwvYT4=:xx
 
Palyginę tikslinių grupių – pareiškėjų/paramos gavėjų ir gyventojų – apklausų rezultatus, matome, kad didžioji gyventojų dalis (75 proc.) informaciją gauna per TV žinias ir specializuotas TV laidas. Didžiausią gyventojų ir pareiškėjų/paramos gavėjų nuomonių skirtumą informacijos šaltinio atžvilgiu iliustruoja NMA interneto svetainė. 62 proc. pareiškėjų/paramos gavėjų nurodė, kad informaciją apie KPP gauna iš NMA interneto svetainės, tuo tarpu šį šaltinį nurodė vos 2 proc. gyventojų.
 
 
NMA klientų nuomonė – kur kas palankesnė
 
Lyginant 2013 m. visuomenės apklausą su ankstesniais metais atliktų apklausų rezultatais, pastebima bendra tendencija – pareiškėjų ir paramos gavėjų nuomonė yra palankesnė už Lietuvos gyventojų nuomonę paramos naudos ar paramos skirstymo skaidrumo klausimais. 2013 m. 94 proc. apklaustų pareiškėjų ir paramos gavėjų nurodė, kad KPP paramos naudą pajus Lietuvos gyventojai, tačiau tik 51 proc. gyventojų įžvelgė šios paramos naudą.
 
 
Pažymėtina, kad 2013 m. reikšmingai išaugo skaičius klientų, įžvelgiančių KPP paramos naudą Lietuvos gyventojams. Lyginant su 2012 m. apklausos rezultatais, taip manančių padidėjo net 18 proc. (2012 m. 76 proc., 2013 m. 94 proc.).
 
Taip pat išsiskyrė gyventojų ir pareiškėjų/paramos gavėjų nuomonės dėl paramos skirstymo skaidrumo ir efektyvumo. Nuomonei, kad parama skirstoma skaidriai ir efektyviai pritarė 66 proc. pareiškėjų/paramos gavėjų, tuo metu šiai nuomonei pritarančių gyventojų dalis žymiai mažesnė – 24 proc.
 
 
Vis dėlto, lyginant paskutinės apklausos duomenis su 2012 m. rezultatais padaugėjo gyventojų, teigiamai vertinančių paramos skirstymo proceso skaidrumą/efektyvumą  (nuo 21 proc. 2012 m. iki 24 proc. 2013 m.).
 
Paraišką parengti vis lengviau
 
Pažymėtina, kad 2013 m. reikšmingai padidėjo skaičius pareiškėjų/paramos gavėjų, manančių, kad paraišką paramai gauti parengti paprasta (nuo 2012 m. 67 proc. iki 2013 m. 78 proc.).
 
 
Džiugu, kad 2013 m. net 91 proc. pareiškėjų/paramos gavėjų apklausoje išreiškė teigiamą nuomonę apie NMA darbą.
 
Apklausos dalyviams dėkojame už išreikštą nuomonę ir tam paskirtą laiką. Jūsų atsakymai padeda mums rasti efektyviausią informacijos apie administruojamą paramą pateikimo būdą bei kanalus, skatina tobulinti paramos administravimo procesą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 12:00