NMA tikslai išlieka ambicingi
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.07

NMA tikslai išlieka ambicingi

NMA tikslai išlieka ambicingi
Š. m. balandžio 6 d. Lietuvos savivaldybių, visuomeninių organizacijų ir kitų institucijų atstovai susitiko kasmetinėje konferencijoje, skirtoje artėjančio žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo aptarimui.
 
Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriaus Eriko Bėronto, NMA veiklos tikslai ir šiais metais išlieka ambicingi – tiesioginių išmokų avansai 99 proc. pareiškėjų, neatitikimų mažinimas, sankcijų prevencija, patikrų efektyvumo didinimas naudojant naujausias technologijas. Tam, kad iškelti tikslai būtų sėkmingai įgyvendinti, būtina tiek ūkininkų, tiek žemės ūkio skyrių, seniūnijų specialistų pagalba.
 
Naujas iššūkis, tenkantis agentūrai šiais metais – žemės dirbimo kontrolės užtikrinimas. Tačiau tikimasi, kad bendrų pastangų dėka teisės aktų pasikeitimai neturės įtakos išmokų mokėjimo spartumui.
 
Viena iš pagrindinių šių metų naujovių – Sentinel palydovinių vaizdų naudojimas patikroms atlikti. Šie vaizdai visus metus leis vertinti deklaruotų laukų agrarinę būklę, o ateityje – nustatyti ir pasėlių rūšį. Kaip pabrėžė NMA vadovas, naujų technologijų naudojimas padės užtikrinti efektyvias tikslines patikras, kuriomis bus orientuojamasi į rizikos grupes, o tikrieji ūkininkai bus trukdomi kur kas rečiau.
 
Dar viena naujovė, kurią NMA šiais metais pradeda naudoti savo veikloje – robotizuotas dokumentų vertinimas. Naujasis NMA darbuotojas Robis Nemiga kol kas vertina priemonės „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio veiklos rėmimas“ kasmetinius prašymus, tačiau, pasak NMA vadovo, laikui bėgant jis turėtų prisidėti ir prie plotinių priemonių administravimo.
 
Konferencijos metu Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro  atstovai pristatė įsigaliojančius šiais metais taisyklių pakeitimus, deklaravimo tvarką, administravimo naujoves, aptarė patikrų vykdymo tvarką. 
 
O renginio pabaigoje NMA direktorius įteikė padėkas žemės ūkio skyriams ir seniūnijų darbuotojams.
 
Už glaudų ir sėkmingą bendradarbiavimą specialiomis padėkomis buvo apdovanoti Alytaus ir Šiaulių žemės ūkio skyriai. Jie atstovauja rajonams, kuriuose, 2016 m. pabaigoje vykdytos reprezentatyvios apklausos duomenimis, daugiausia respondentų nurodė, kad jiems pagrindinis informacijos apie paramą šaltinis yra savivaldybių institucijos.
 
Už pagalbą ūkininkams, praėjusiais metais deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, apdovanoti trijų savivaldybių, kuriose, atsižvelgiant į bendrą paraiškų skaičių, nustatytas mažiausias skaičius neatitikimų, seniūnijų atstovai – Jurbarko rajono Seredžiaus seniūnijos žemės ūkio specialistė Laimutė Gailevičienė, Joniškio rajono Žagarės seniūnijos žemės ūkio specialistas Kęstutis Virbalas, Alytaus rajono Miroslavo seniūnijos žemės ūkio specialistas Vladas Čeponis.
 
Visų Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų vardu dėkojame žemės ūkio skyrių ir seniūnijų specialistams už atliekamą darbą, kuris prisideda  prie spartaus ir sklandaus šalies ūkininkų pateiktų paraiškų administravimo bei paramos išmokėjimo.
 
Konferencijos pranešimai:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 7 d. 15:20