NMA tęsia bendradarbiavimą su kolegomis Ukrainoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.29

NMA tęsia bendradarbiavimą su kolegomis Ukrainoje

NMA tęsia bendradarbiavimą su kolegomis Ukrainoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), sėkmingai administruojanti Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinės paramos programas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, pratęs bendradarbiavimą su kolegomis iš Ukrainos ir 2014 metais įgyvendins dar vieną projektą šioje šalyje.
 
2013 metais NMA ir Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija įgyvendino projektą „Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus“. Tokiu būdu atitinkamos šalies institucijos buvo supažindintos su ES Bendrosios žemės ūkio politikos pradžiamoksliu – su ES mokėjimo agentūros akreditacijos kriterijais, tinkama paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrole, kurią šalis privalo užtikrinti, siekdama tinkamai apsaugoti ES finansinius interesus.
 
Šį kartą NMA ekspertai yra pasirengę perduoti savo gerąją patirtį kolegoms iš Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos, dalyvaudami projekte „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“.
 
Projekto metu ukrainiečiai susipažins su ES ir nacionaliniu teisynu, reglamentuojančiu investicinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos investicinėmis priemonėmis, jų administravimo ir įgyvendinimo ypatumais. Šis projektas prisidės prie šalies eurointegracinių siekių įgyvendinimo, pasirengimo ateityje administruoti priešįstojiminę IPARD paramą.
 
Pagal šį projektą rugpjūčio 4-6 d. numatytas 5 NMA ekspertų vizitas į Ukrainą, o rudenį 6 Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos 6 atstovai apsilankys Lietuvoje.
Šis projektas, kaip ir 2013 metų iniciatyva, yra finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.
 
Fotogalerijoje galite rasti kelias užfiksuotas 2013 m. įgyvendinto projekto akimirkas.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 15:35