NMA siekia automatizuoti susijusių asmenų tikrinimo ir įmonės dydžio apskaičiavimo tvarkas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.03.08

NMA siekia automatizuoti susijusių asmenų tikrinimo ir įmonės dydžio apskaičiavimo tvarkas

NMA siekia automatizuoti susijusių asmenų tikrinimo ir įmonės dydžio apskaičiavimo tvarkas
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) kartu su Slovakijos, Ispanijos, Portugalijos ir Kroatijos mokėjimo agentūromis pradėjo testuoti Europos Komisijos sukurtą „Arachne“ įrankį, kuris leis automatizuoti susijusių asmenų tikrinimo bei įmonės dydžio apskaičiavimo tvarkas. Ne paslaptis, kad šiuo metu šie veiksmai paraiškos vertinimo metu užima daug laiko, kadangi duomenys išsibarstę po skirtingus Lietuvos registrus, todėl „Arachne“ įrankio panaudojimas leistų paspartinti paraiškų vertinimo procesą.
 
„Arachne“ leis NMA nustatyti galimai susijusias įmones, jų tarpusavio ryšius ar tam tikras potencialias rizikas tarp atskirų ūkio subjektų, taip pat apskaičiuoti įmonės dydį. Aktualu ir tai, kad informacija bus gaunama ne tik iš Europos Sąjungos valstybių narių, bet ir iš kitų valstybių, todėl bus užtikrinamas duomenų gavimas pasauliniu lygiu. Šio įrankio pagalba NMA taip pat bus nuolat įspėjama apie rizikingiausius projektus, sutartis, rangovus ir paramos gavėjus.
 
„Arachne“ yra viena iš kovos su sukčiavimu priemonių, kurią naudojant siekiama padidinti paramos lėšų panaudojimo efektyvumą ir veiksmingumą bei užkirsti kelią pažeidimams.
 
Daugiau informacijos apie rizikos vertinimo priemonę „Arachne“ galima rasti Europos Komisijos puslapyje.
 
Taip pat kviečiame susipažinti su labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) vadovu. MVĮ vadove verslininkams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams pateikiamos bendros gairės, kuriomis vertėtų vadovautis taikant MVĮ apibrėžtį. MVĮ vadovas naudingas tuo, kad jame pateiktos tiek bendrosios MVĮ gairės, tiek MVĮ nustatymo proceso apžvalga, savarankiškos, susijusios ir partnerinės įmonės apibrėžties analizė, pavyzdinės schemos bei Europos Komisijos rekomendacija dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.
 
Vadovaujantis ne tik aktualiais teisės aktais, bet ir MVĮ vadovu, pareiškėjai gali patys įvertinti situaciją prieš pateikdami paraišką, o tai padės užtikrinti, kad paramos priemonėmis galėtų naudotis tik tie pareiškėjai, kuriems paramos iš tiesų reikia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. kovo 8 d. 11:28