NMA lankėsi kolegos iš Čekijos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.12.11

NMA lankėsi kolegos iš Čekijos

NMA lankėsi kolegos iš Čekijos
Gruodžio 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) lankėsi delegacija iš Čekijos valstybinio žemės ūkio intervencijos fondo (VŽŪIF). Šis fondas administruoja paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
 
Kolegos buvo supažindinti su NMA veikla. Susitikime buvo aptarti klausimai, susiję su  finansavimo šaltiniais ir paramos teikimo tvarka. Svečiai domėjosi ir svarbiausių ataskaitų teikimu (struktūra, duomenimis, terminais, sistemomis ir pan.).
 
Čekija Europos Sąjungos (ES) nare, kaip ir Lietuva, tapo 2004 m. gegužės 1 d. Nors šiuo etapu prie ES prisijungusios šalys laikomos naujosiomis narėmis, Čekija jau turi patirties sprendžiant paramos teikimo ir administravimo klausimus. Ji, kaip ir Lietuva, administravo SAPARD programas, 2004–2006 m. pradėjo administruoti paramą pagal Bendrojo programavimo dokumento priemones, o nuo  2007 m. įgyvendino Čekijos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą.
 
NMA svečiai turėjo galimybę ne tik susipažinti su organizacijos struktūra, kokybės sistema, strategija ir pagrindiniais tikslais, bet ir su artimiausiais ateities planais. Svečiai domėjosi Lietuvos kolegų taikomomis kompiuterinėmis sistemomis, skirtomis paramos procesui administruoti, lėšoms išmokėti, ataskaitoms rengti. 
 
Su Čekijos VŽŪIF bendradarbiaujama ir patirtimi dalijamasi nuo pat įstojimo į ES. Kolegos iš Čekijos šiais metais NMA lankosi jau antrą kartą. Lietuvos atstovai turėjo progą aktualiausius klausimus su kolegomis aptarti Panta Rhei konferencijoje Prahoje, taip pat lankėsi ir VŽŪIF.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. gruodžio 11 d. 08:02