NMA klientai vertino veiklos skaidrumą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.26

NMA klientai vertino veiklos skaidrumą

NMA klientai vertino veiklos skaidrumą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, didelį dėmesį skiria kokybiškam ir skaidriam viešųjų paslaugų teikimui. Skaidrumas ir orientacija į klientą – tarp svarbiausių organizacijos vertybių, todėl NMA įgyvendina įvairias priemones, padedančias užtikrinti skaidrų ES paramos skirstymo mechanizmą.
 
Viena tokių priemonių – 2012 m. antrąjį pusmetį vykdyta apklausa dėl viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo NMA. Dėkojame visiems šioje apklausoje dalyvavusiems mūsų klientams – ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, miškų savininkams, įmonėms ir kitiems ES paramos teikiamomis galimybėmis besidomintiems asmenims, kuriems tenka ar teko bendrauti su NMA darbuotojais.
 
Apklausos metu respondentai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę apie NMA darbuotojus bei jų veiklos skaidrumą, išsakyti problemas, su kuriomis teko susidurti, taip pat pateikti savo rekomendacijas ir pastebėjimus.
 
Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad 92 proc. apklausoje dalyvavusių NMA klientų mano, kad mūsų organizacijos specialistai dirba sąžiningai ir skaidriai. Didžiosios dalies respondentų nuomone, pagrindiniai veiksniai, lemiantys veiklos skaidrumą, yra profesinės žinios, kvalifikacija, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas bei mandagumas ir geranoriškumas.
 
Atlikus apklausą išaiškėjo ir kai kuriems pareiškėjams ir paramos gavėjams kylančios problemos. Dažniausiai respondentai nurodė, kad jiems sunku be NMA darbuotojų pagalbos užpildyti paraišką, sunku įgyvendinti projektus, nes teisės aktai, reglamentuojantys teikiamos paramos administravimą, yra sudėtingi,  dažnai keičiami ir pan. Kai kurių respondentų išsakyti pastebėjimai rodo, kad NMA darbuotojai tam tikrais atvejais yra painiojami su seniūnijų darbuotojais, konsultuojančiais tiesioginių išmokų klausimais.
 
Atsižvelgdama į apklausoje gautus pasiūlymus ir rezultatus, NMA toliau tobulina savo veiklą. Džiugu, kad dauguma iš respondentų teiktų pasiūlymų NMA jau yra įgyvendinta. NMA svetainėje viešinami probleminių klausimų komisijos priimti sprendimai, rengiami seminarai paramos gavėjams ir pareiškėjams, kurių metu aiškinamas tiesioginių išmokų skyrimo priemonių administravimo mechanizmas, stengiamasi, kad būtų supaprastinti teisės aktai, reglamentuojantys paramos administravimo procesą. Atsižvelgiant į respondentų pastabas ir išsakytas problemas, šiuo metu kuriama sistema, leisianti elektroniniu būdu gauti NMA teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, paraiškas ir mokėjimo prašymus pareiškėjai ir paramos gavėjai galės teikti elektroniniu būdu.
 
Pabrėžiame – teisės aktai draudžia klientams teikti, o NMA specialistams priimti bet kokią naudą už teikiamas paslaugas. Jeigu turite informacijos apie galimai nesąžiningus NMA darbuotojų veiksmus, galimą Europos Sąjungos ir valstybinės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, prašome pranešti Pasitikėjimo linija tel. (8 5) 260 7901 arba pildant lentelę čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:59