NMA išmokėjo 626 mln. Eur paramos už 2022 m. deklaruotus plotus (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2023.01.05

NMA išmokėjo 626 mln. Eur paramos už 2022 m. deklaruotus plotus (atnaujinta)

NMA išmokėjo 626 mln. Eur paramos už 2022 m. deklaruotus plotus (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams nuo 2022 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. išmokėjo 626 mln. Eur paramos už deklaruotus plotus – tai 10 mln. Eur daugiau nei buvo išmokėta 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu.
 
NMA nuo 2022 m. spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. mokėjo avansines išmokas, kurių daugumą išmokėjo per pirmąsias dvi mokėjimų savaites, o nuo gruodžio 1 d. – likusią išmokų dalį. Nors likusią išmokų dalį Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares išmokėti iki ateinančių metų birželio 30 d., NMA daugumą galutinių išmokų pervedė iki metų pabaigos.
 
Nuo 2022 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. 115 tūkst. pareiškėjų, t.y. 99 proc., buvo išmokėta 543 mln. Eur tiesioginių išmokų, taip pat 83 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ išmokėta daugiau kaip 35,5 mln. Eur, pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ – 40 mln. Eur, pagal priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – 4,7 mln. Eur, o pagal priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens direktyva susijusios išmokos“ – 2,8 mln. Eur.

 
Šiais metais ir toliau bus mokama parama tiems pareiškėjams, kurių dar nepasiekė paramos lėšos, taip pat nuo kovo 1 d. bus pradėta mokėti susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas.
 
Nuotrauka iš pixabay.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. sausio 10 d. 09:19