NMA įsivertino viešųjų pirkimų skaidrumą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.19

NMA įsivertino viešųjų pirkimų skaidrumą

NMA įsivertino viešųjų pirkimų skaidrumą
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) vykdo 2019–2020 m. korupcijos prevencijos programą ir siekia identifikuoti galimus skaidraus darbo užtikrinimo trūkumus, todėl atliko įsivertinimo analizę, kad nustatytų korupcijos pasireiškimo tikimybę.
 
Rugsėjo mėn. NMA atliko vykdomų viešųjų pirkimų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą: buvo peržiūrėtos NMA vykdomų viešųjų pirkimų priežiūros procedūros, jų reglamentavimas.
 
Nustatyta, kad NMA vykdomų viešųjų pirkimų korupcijos pasireiškimo tikimybė yra vidutinė. NMA vykdomų viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas atitinka įstatymo reikalavimus, rizikos valdomos tinkamai ir korupcijos pasireiškimo tikimybė dėl reglamentavimo trūkumų vertinama kaip maža. Tačiau pasireiškimo atveju NMA būtų padaryta didelė finansinė ir reputacijos žala.
 
Atsižvelgdama į atliktą analizę NMA stiprins viešųjų pirkimų monitoringą, mažos vertės pirkimų kontrolę ir įgyvendins kitas korupcijos pasireiškimo tikimybę ir žalą mažinančias prevencines priemones.
 
Įsivertinimo analizė – tai viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti vieną iš kertinių NMA vertybių – skaidrumą.
 
Su 2020 m. NMA korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 19 d. 07:45