NMA informacinis portalas – greičiausias būdas gauti informaciją
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.06.21

NMA informacinis portalas – greičiausias būdas gauti informaciją

NMA informacinis portalas – greičiausias būdas gauti informaciją
Efektyvų paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones administravimą užtikrina spartus ir klientui patogus informacijos apsikeitimas. Tam sukurtas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  (NMA) informacinis portalas pareiškėjams ir paramos gavėjams teikia pačią naujausią ir išsamiausią informaciją. 
 
Nors pareiškėjai apie jiems svarbias naujienas yra informuojami ne vienu būdu (raštu ir elektroniniu paštu gaunamais pranešimais, mobiliuoju telefonu per trumpąsias žinutes bei per savivaldybių žemės ūkio skyrių), elektroninių pranešimų sistema informaciniame portale yra pati sparčiausia ir patikimiausia komunikacijos su NMA specialistais forma.
 
Visi dokumentai ir pranešimai – vienoje vietoje
 
Vartotojas, prisijungęs prie informacinio portalo, iš karto po vardu ir pavarde gali pamatyti nuorodą, informuojančią apie NMA jiems siųstus naujus pranešimus. Atidarę katalogus „Jums išsiųsti pranešimai” ir „Iš Jūsų gauti pranešimai”, klientai gali rasti visą susirašinėjimo su NMA specialistais istoriją.
 
Pažymėtina, kad paramą administruojantys NMA darbuotojai skaitmenizuoja išsiunčiamus ir iš pareiškėjo gaunamus dokumentus: gauti laiškai yra užregistruojami dokumentų valdymo sistemoje ir perkeliami į elektroninę sistemą. Tai reiškia, kad paramos gavėjai, išsiuntę laišką popierine forma, visada gali pasitikrinti, ar NMA dokumento jau sulaukė.
 
Informuoja apie planuojamas patikras
 
Pagal paramos už plotus priemones išmokas gaunantiems pareiškėjams informacinis portalas suteikia išsamią informaciją apie atliktas patikras bei jų rezultatus –  šiuos duomenis galima rasti po lentele „Deklaruoti laukai”. Pažymėtina, kad informacinio portalo naudotojai yra iš anksto perspėjami apie planuojamas patikras.
 
Pasak NMA Komunikacijos skyriaus vedėjos Vaivos Paršiukaitės, pranešimai informaciniame portale yra individualizuoti – vartotojai mato tik jiems aktualią informaciją. Pavyzdžiui, Kraštovaizdžio gerinimo programoje dalyvaujantis pareiškėjas prisijungęs prie sistemos mato jam pritaikytą atmintinę – pranešimus, iki kada ir kokius dokumentus būtina pateikti, galutinius terminus, iki kada reikėtų nusišienauti pievą ir pan.
 
Prie informacinio portalo prisijungę vartotojai gali matyti išsamią informaciją apie pateiktas paraiškas, kasmetinius mokėjimo prašymus ir investicijų ataskaitas. Visi paraiškas pateikę sistemos naudotojai gali stebėti, kaip keičiasi jų paraiškų būsena, iš karto sužinoti apie paraiškoje rastus neatitikimus bei trūkstamus dokumentus. Tiesiogines išmokas už deklaruotus plotus gaunantys pareiškėjai taip pat informuojami apie išmokoms pritaikytą moduliaciją.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 13:15