NMA ekspertų vizitas Kijeve
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.29

NMA ekspertų vizitas Kijeve

NMA ekspertų vizitas Kijeve
2014 m. rugpjūčio 4–6 d. įvyko pirmasis vizitas pagal tarptautinį projektą „Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje“, finansuojamą Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Šio vizito metu Nacionalinės mokėjimo agentūros 5 ekspertų delegacija lankėsi Ukrainos sostinėje Kijeve.
 
Viešnagės svečioje šalyje metu Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai susitiko su Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos Finansų-kredito politikos ir apskaitos departamento, Gyvulininkystės departamento, Mokslo, švietimo ir kaimo teritorijų plėtros departamento bei kitų ministerijos padalinių atstovais, taip pat su Valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos darbuotojais. Susitikimo dalyviai aptarė temas, kurios jau ne pirmus metus domina ukrainiečius. Tarp dominuojančių klausimų – ES investicinės paramos priemonės, kurių dėka smulkūs ūkininkai turi galimybę modernizuoti  savo ūkinį / technologinį arsenalą, tapti konkurencingais ir išsilaikyti žemės ūkio produkcijos rinkoje, tuo būdu skatinant verslumą kaimo vietovėse. Didelio ukrainiečių susidomėjimo taip pat  susilaukė informacija apie ES paramą kooperatyvų kūrimuisi ir plėtrai, žemės ūkio produktų perdirbimui, įskaitant  šalutinių gyvūninių produktų perdirbimą.
 
NMA atstovai parengė ir pristatė ukrainiečiams ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai paramos programinių laikotarpių apžvalgą, akcentuodami investicinės paramos priemones pagal SAPARD (2000-2004 m. ), BPD (2004-2006), Lietuvos kaimo plėtros 2004-2006 m. planą ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą. Ekspertai taip pat supažindino kolegas su investicinių priemonių kontrolės vykdymo mechanizmu, atitinkamais teisės aktais, reglamentuojančiais šių priemonių administravimą ir įgyvendinimą. Tuo tarpu ukrainiečiai svečiams iš Lietuvos parengė išsamų Ukrainos valstybės biudžeto sistemos pristatymą. 
 
Nepaisant įtemptos situacijos šalyje, NMA darbuotojai apsilankė ūkiuose, esančiuose Kijevo rajone. Ekspertai iš Lietuvos turėjo progą pamatyti, kaip ūkininkauja ukrainiečiai. Svečiai apsilankė dviejose sėkmingai dirbančiose žemės ūkio įmonėse: mišriame ūkyje (AB) „Terezino“, kuriame vystoma galvijininkystė (didelį dėmesį skiriant pienininkystei), augalininkystė ir kiaulininkystė, taip pat agrofirmoje „Ostrijkovskoje“ , besispecializuojančioje pienininkystės srityje. Šiose žemės ūkio įmonėse naudojama šiuolaikinė technika, darbuotojai patirties semiasi užsienyje. Pavyzdžiui, „Terezino“ ūkyje karvių priežiūrą, įskaitant melžimą, sėkmingai vykdo robotai. Beje, agrofirma „Terezino“ per visą savo gyvavimo laikotarpį nėra gavusi valstybinės paramos; visos investicijos vykdomos savo lėšomis.
 
Apsilankymo pas ūkininkus metu ekspertai iš Lietuvos supažindino juos su pagrindinėmis ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonėmis, skatinančiomis užsiimti žemės ūkio veikla ir užtikrinančiomis kaimo vietovių plėtrą.
 
Pagal dvišalį projektą svečių iš Ukrainos Lietuvoje laukiama 2014 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 1 d. 12:25