NMA: bendradarbiavimas – sklandus paramos administravimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.14

NMA: bendradarbiavimas – sklandus paramos administravimas

NMA: bendradarbiavimas – sklandus paramos administravimas
Per daugiau kaip 20 metų Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veikla plėtėsi, darbo apimtys sparčiai didėjo, todėl ir iššūkių viską aprėpti tikrai netrūko. Nepaisant to, NMA turi aiškius prioritetus – bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir klientais, Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžiomis bei kitomis institucijomis, užtikrintas greitas, kokybiškas, sklandus ir skaidrus paramos lėšų paskirstymas. NMA vadovas Aleksandras Muzikevičius tvirtai apibrėžia agentūros veiklos kryptis: „Mūsų organizacijos pagrindiniai tikslai – daryti viską, kad klientas būtų patenkintas mūsų teikiamomis paslaugomis, tai yra, mažinti administracinę naštą, sankcijų skaičių, optimizuoti darbus, tinkamai pasirengti naujam finansiniam laikotarpiui. Mums labai svarbu, kad ūkininkas laiku gautų užtikrintą bei kokybišką pagalbą iš kompetentingų NMA darbuotojų, o paramos teikimas nestrigtų ir kuo greičiau pasiektų pareiškėją.“
 
Mažiau biurokratijos – lengvesnis paramos gavimas
 
Svarbi NMA veiklos sritis, kuriai kasmet skiriama itin daug dėmesio – tai administracinės naštos mažinimas teikiant paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones. NMA vadovas A. Muzikevičius žingsnius, nuveiktus šia kryptimi, vertina rimtai: „Ne vienerius metus tai yra vienas iš svarbiausių NMA veiklos prioritetų, juk perteklinis susirašinėjimas, dėmesio skyrimas mažareikšmėms detalėms ne tik trukdo ir painioja ūkininką, bet ir lėtina paramos administravimo, jos skyrimo procesą. Maži žingsniai atsisakant bereikalingos biurokratijos skirtinguose paramos administravimo etapuose gali tapti reikšmingais didinant viso paramos teikimo mechanizmo sukimosi greitį.“
 
Todėl praėjusiais metais, siekiant mažinti administracinę naštą, kaip ir paklausimai raštu tokią pat svarbą įgavo vertintojo skambutis pareiškėjui. Pareiškėjui skambinama, kai reikia išsiaiškinti projekto veiklos ar verslo modelį, paprašyti pateikti trūkstamus dokumentus ar paaiškinti smulkius neatitikimus.
 
Kitas svarbus pakeitimas, kuriam pritarė ir Žemės ūkio ministerija, dabar jau žymiai sumažinęs administracinę naštą ir taikytinų sankcijų skaičių, buvo leidimas paramos gavėjui nedrausti investicijų iki 10 tūkst. Eur vertės. Pagal daugelį KPP priemonių drausti privalu tik registruojamą turtą. Peržiūrėjus valdų skaldymo atrankų kriterijus ir juos patikslinus, sumažėjo valdų skaldymo neatitikimų skaičius – tai lėmė ir mažesnį pareiškėjų skaičių, iš kurių prašyta pateikti valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.
 
Elektroniniai dokumentai – jau įprasti NMA
 
Popierinių dokumentų pildymas, jų taisymas ir tikslinimas ranka, teikimas NMA tik NMA darbo metu ir tik NMA padaliniuose – laikui bėgant aiškėjo, jog tai taip pat gali tapti tam tikru sklandaus administravimo proceso trukdžiu, todėl sudaroma vis daugiau galimybių visus dokumentus pagal KPP priemones teikti elektroniniu būdu. „2021 metais daug dirbome, kad galėtume įgyvendinti nuo 2022 metų pradžios KPP programos administravimo taisyklėse įsigaliojusių svarbių nuostatų, įpareigojančių NMA klientus paraiškas, mokėjimo prašymus ir ataskaitas su reikalingais priedais  teikti tik elektroniniu būdu, įgyvendinimą. Šie pakeitimai labai svarbūs siekiant spartinti paramos administravimo procesą, užtikrinant informacijos saugą, o šalyje nuolat kintant pandeminei situacijai – tai ir saugus būdas teikti dokumentus, rūpinantis savo bei kitų sveikata.“ – tvirtina NMA vadovas A. Muzikevičius.
 
Tiek NMA klientai, tiek darbuotojai jau įvertino taip teikiamų dokumentų naudą, jiems tai nebėra naujiena, tad NMA aktyviai tobulina šiuos darbo metodus. NMA klientui stengiamasi suteikti kiek įmanoma daugiau informacijos apie tokį dokumentų teikimo būdą. Visus metus buvo vykdomi mokymai, tiesioginės transliacijos apie paraiškų, mokėjimo prašymų pagal populiariausias KPP priemones pildymą – jos bus vykdomos ir šiais metais. Taip pat NMA klientams pirmą kartą sudarytos galimybės konsultuotis per MS Teams platformą.
 
Paslaugų greitis, kokybė, skaidrumas
 
NMA aktyviai darbuojasi siekdama kito prioritetinio tikslo – savo klientams paslaugas teikti greitai, kokybiškai, skaidriai. Tam pasitelkiamas LEAN metodas, kurį pirmiausia stengiamasi pritaikyti paraiškų, pateiktų pagal KPP priemones, vertinimo, administravimo ar paramos skyrimo etapuose. Pavyzdžiui, NMA skyrė daug dėmesio administratorių rengiamų paklausimų kokybei gerinti: atliekama paklausimų kokybės kontrolė, pradėtos rengti tipinės klausimų formuluotės, siekiant trumpinti paklausimų rengimo laiką.
 
Parama ūkininkus pasiekia greičiau
 
Iš pirmo žvilgsnio smulkūs, bet reikšmingi pakeitimai išsivysto į iškalbingus bendrus NMA veiklos rezultatus. Kasmet NMA klientams pervedama vis didesnė bendra paramos suma – 2021 m. ji rekordiškai didelė ir siekia beveik 1 mlrd. Eur (2019 m. – 853 mln. Eur). Taip pat svarbu pažymėti, jog 2021 metais buvo išmokėta dar daugiau avansinių išmokų, kurios prieš pora metų apskritai nebuvo mokamos – tai išmokų avansai įgyvendinantiems projektus pagal KPP priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Pasak NMA vadovo, tokia iniciatyva – mokėti avansus šioms pareiškėjų grupėms – taikoma tik keliose Europos Sąjungos valstybėse, tačiau dabar tai daroma ir Lietuvoje: „Šiemet pirmą kartą ėmėmės mokėti anksčiau dar daugiau išmokų, ir mums pavyko – papildomai išmokėjome 82 mln. Eur, kuriuos pagal ankstesnę mokėjimo schemą ūkininkai gautų tik šiemet. Maža to, NMA kasmet stengiasi likusią paramos sumą išmokėti ne iki ateinančių metų birželio 30 d., kaip numatyta reglamente, bet iki einamųjų metų gruodžio 31 d., tad daugumos Lietuvos ūkininkų sąskaitas paramos lėšos papildė dar metams nesibaigus – tuo mes lenkiame daugelį kitų Europos šalių mokėjimo agentūrų“.
 
2021 m. NMA gauta ir mažiau skundų – jų sumažėjo beveik 70 proc., 78 proc. sumažėjo skolų, 74 proc. sumažėjo ir didelių pažeidimų tyrimų, 48 proc. mažiau pradėta teisminių ginčų. Tai leidžia daryti išvadą, kad paramos schema kelia mažiau klausimų, administraciniai procesai tampa aiškesni, esama daugiau susikalbėjimo
 
NMA ir toliau vystys elektroninių paslaugų diegimą
 
Vystant teikiamų paslaugų greitį, kokybę, skaidrumą, itin pasiteisina pasitikėjimas informacinėmis sistemomis, jose esančiais ir perduodamais duomenimis. 2021 m. ieškota sprendimų, kaip skirtų pasėlių atpažinimui, palydovinių atpažinimo duomenų saugojimui bei šių duomenų administravimui. Sukurti visuomenei atveriamų NMA duomenų rinkiniai bei atverti patys duomenys. Paskelbti atviri duomenys gali būti naudojami be apribojimų komerciniams ir nekomerciniams tikslams. Tai dar vienas žingsnis, didinantis NMA darbo skaidrumą.
 
NMA nesustoja ir toliau plėtoja elektroninių paslaugų galimybes – numatyta procesų automatizuoti ir robotizuoti tam tikrus procesus, „įdarbinti“ dirbtinį intelektą, kad konsultuotų NMA klientus, taip pat kuriamas vieningas el. paslaugų portalas – klientai bus raginami naudotis vieninga elektronine sistema, kuri padės paprasčiau ir lengviau valdyti duomenis, tobulinti paramos teikimo procesus.
 
Mažiau bausmių, daugiau konsultacijų
 
NMA supranta, jog tam, kad klientas, jo lūkesčiai būtų patenkinti, pirmiausia jis turi būti išgirstas, ir tik kraštutiniais atvejais baudžiamas. Todėl NMA kryptingai dirba ieškodama būdų mažinti taikomų sankcijų NMA klientams skaičių. Imtasi priemonių, kad paramos gavėjas būtų dažniau konsultuojamas, jam būtų paaiškintos grėsmės ir būtų padėta jų išvengti. NMA nuolat komunikuoja apie sankcijų prevenciją, būdus jų išvengti ir kasmet rengia sankcijų ir skolų mažinimo planą.
 
Sankcijų mažėja
 
„Tai reikalingi prevenciniai veiksmai, siekiant kuo mažiau bausti ir varginti tikrus ūkininkus“, – mintimis dalijosi NMA direktorius A. Muzikevičius. – „Džiugu, kad bendras sankcijų kiekis kasmet mažėja – 2019 m. sankcijos buvo pritaikytos 10 394 pareiškėjams pagal plotines priemones ir 647 – pagal investicines priemones, o 2021 metais – atitinkamai 6 063 ir 626. Žinoma, imituojantiesiems ūkininkavimą jokių išlygų nebus.“
 
Daug pakeitimų laukia ūkininkų dėl ekosistemų, deklaruotų plotų monitoringo, todėl NMA taip pat rengia planą, kaip komunikuodama su ūkininkais galėtų jiems paaiškinti prie reikalavimus, kad  ūkininkai išvengtų sankcijų. Apie tai informacija bus pateikta artimiausiu metu.
 
Mažiau patikrų – mažiau vargo ūkininkams
 
Orientuojamasi į stambius pažeidimus
 
NMA daug laiko skiria ir patikrų optimizavimui – dar vienai prioritetinei savo veiklos krypčiai.
 
Tikslinių patikrų dėka sutaupyti 2 mln. Eur atiteko tikriesiems ūkininkams
 
Tikslingos patikros ne tik taupo ūkininkų laiką, bet ir sudaro sąlygas, kad paramos lėšos pasiektų tik tikruosius ūkininkus. 2021–aisiais NMA ėmėsi aktyvių veiksmų, kad būtų nustatyti atvejai, kai deklaruojami laisvi valstybinės žemės plotai, taip pat aktyviai buvo tikrinami žemės plotai, kuriuose galimai nėra auginamos deklaruotos daržovės, ir pan. Tad kalbant apie plotinių paramos priemonių patikras 2021 m. buvo 4 kartus padidintas šiuo tikslu vykdomų patikrų skaičius – jų atlikta net 8 000, susigrąžinta apie 2 mln. Eur.
 
Tuo tarpu per 2021 m. ženkliai sumažėjo projektų, įgyvendinamų pagal KPP priemones, patikrų imtys – daugiau orientuojamasi į stambius nusižengimus, pažeidimus: patikros rizikingus projektus vykdančiuose ūkiuose vykdomos dažniau, stengiamasi, kad jos būtų tikslingos, tuo tarpu esant smulkiems nusižengimams prašoma pateikti paaiškinimus ir smulkius pažeidimus leidžiama išsitaisyti. Priklausomai nuo sunkumo ir sudėtingumo, pataisymus leidžiama atlikti ir naudojantis  NMAagro programėle – tuomet papildomai į patikrą nebevykstama.
 
Patikros – vienos institucijos rankose
 
Vienas iš svarbių darbą optimizavusių sprendimų, vystytas ilgą laiką ir pagaliau įgyvendintas – besidubliuojančių patikrų atsisakymas: nuo praėjusių metų susietosios paramos už pienines karves, mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas patikras leista atlikti tik Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT). Institucijoms sutarus, siekiant kuo mažiau trukdyti ūkininką, susietosios paramos už gyvulius patikros nebesidubliuoja – VMVT, jas atlikusi, reikalingus duomenis perduoda NMA.
 
NMA ir toliau tariasi su kitomis institucijomis (šiuo metu su aplinkosaugos), ieškodama daugiau sąlyčio taškų visų darbo procesuose, kuriuos, galimai sujungus, būtų galima išvengti darbų dubliavimosi.
 
„NMA agro“ mobilioji programėlė – nepamainoma pagalba
 
Labai svarbus įrankis ne tik optimizuojant NMA darbą, ypač projektų kontrolę, bet ir žymiai mažinant administracinę naštą ūkininkams yra mobilioji programėlė „NMA agro“. Ši nemokama, funkcionali ir lengvai naudojama visiems ūkininkams prieinama priemonė leidžia jiems patiems atlikti bet kokius patikrinimus - tiek pagal KPP investicines priemones, tiek pagal su plotu susijusias priemones. Ūkininkas gali savarankiškai teikti duomenis NMA, taigi atlikti patikrą savo ūkyje netrukdomas bet kuriuo sau patogiu metu. 2021 m. naudojantis „NMA agro“ mobiliąja programėle buvo atlikta 2,5 tūkst. investicinių ir plotinių patikrų. Tai labai ryškus visų – tiek paramos gavėjų, tiek NMA – resursų taupymas.
 
Ateityje „NMA agro“ programėlę numatoma toliau tobulinti, daryti ją naudotojui dar patogesnę – planuojama ją personalizuoti, t. y. daryti keitimus, kad programėlės naudotojas matytų jam aktualią informaciją – su jo vykdoma veikla susijusius pranešimus, teisės aktus ir kt.
 
Pereinama prie nuotolinių patikrų
 
Verta paminėti ir tai, kad NMA jau naudoja automatinės laukų nuolatinės stebėsenos informacinę sistemą (ALNSIS). Jos teikiama nauda akivaizdi: iš palydovo perduodamuose vaizduose identifikuojami visų rūšių pasėliai, taip pat matomi apleisti plotai, suartos pievos, įdirbti pūdymai, išdegintos žolės plotai, galima patikrinti ūkininko deklaruotas force majeure situacijas, pvz., užlietos pievos plotus ir kt., stebėti derliaus nuėmimą. Visi šie duomenys leis atlikti visiškai nuotolines patikras – taip bus dirbama daug greičiau, produktyviau, tiksliau.
 
Kol kas ši sistema naudojama tik atrinktuose ūkiuose, tačiau NMA turi tikslą – 2023 metais ALNSIS naudoti visoje Lietuvos teritorijoje. Tai atvira sistema, tad duomenys, kurie bus naudojami patikroms, nuasmeninti galės būti stebimi visų ūkininkų. Tuo tarpu ūkių savininkai, naudodamiesi ALNSIS, gali nuolat stebėti savo laukų būklę, laiku ištaisyti neatitikimus ir taip išvengti sankcijų.
 
Kokybiškos paslaugos – kompetentingų specialistų dėka
 
NMA rūpinasi ir savo darbuotojų kompetencija – juk geri, savo darbą išmanantys specialistai yra produktyvios NMA veiklos pagrindas.  
 
NMA daug dėmesio skyrė bei skirs ir šiais metais regioniniams NMA padaliniams, į kuriuos 2021 m. priimta daugiau darbuotojų, taip pat numatyti veiksmai, didinantys darbuotojų konsultavimo ir administravimo kompetencijas. Be to, NMA numatyta įdiegti terminuoto įdarbinimo praktiką, kai, atsižvelgiant į iškilusius iššūkius, terminuotam laikotarpiui bus kviečiami konkrečias kompetencijas turintys specialistai. Darbuotojai taip pat savo žinias bei suvokimą apie skirtingų veiklų vykdymą gilino dalyvaudami lauko dienose „NMA darbuotojai – arčiau paramos gavėjų“. Darbuotojai yra įtraukiami ir į kitas iniciatyvas ir projektus, padedančius plėsti jų kompetencijas.
 
„Įvertinę NMA veiklos efektyvumą, taikomų priemonių naudas, laikydamiesi nusimatytų NMA veiklos krypčių ir toliau stengsimės ne tik išpildyti, bet ir viršyti savo klientų lūkesčius. Mus labai džiugina, kad ne tik patys apčiuopiame savo darbo rezultatus, bet ir sulaukiame įvertinimo iš savo paslaugų gavėjų: atliktų apklausų duomenimis, mūsų veiklą teigiamai vertina 96 proc. socialinių partnerių, 94 proc. pareiškėjų ir paramos gavėjų yra patenkinti NMA veikla ir paslaugomis, 92 proc. paslaugų vartotojų teigiamai vertina asmenų aptarnavimo NMA kokybę“, – mintimis dalijosi NMA vadovas A. Muzikevičius. – „Pasitikiu savo komanda ir manau, kad aktyviai stiprindami ryšį su savo klientais, augindami jų pasitikėjimą mumis, mes užtikrintai susidorosime ir su ateities iššūkiais bei sklandžiai pereisime į 2023–2027 metų finansinį laikotarpį.“
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 28 d. 14:43