NMA atstovai dalijosi patirtimi Estijoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.21

NMA atstovai dalijosi patirtimi Estijoje

NMA atstovai dalijosi patirtimi Estijoje
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) atstovai sausio 18–20 d. dalyvavo Estijos mokėjimo agentūros organizuotoje tarptautinėje konferencijoje Tartu. Šis renginys – viena iš įgyvendinamo Europos Sąjungos (ES) finansuojamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriame dalyvauja ir savo patirtimi dalijasi ir NMA, dalių.
 
Į konferenciją, be Lietuvos delegacijos, atvyko mokėjimo agentūrų atstovai iš Estijos, Belgijos, Latvijos, Kroatijos, taip pat Europos Komisijos (EK) atstovas Gianluca Frinzi (DG Agri).
 
Renginio metu buvo  pasikeista skirtingų šalių patirtimi bei aptartas duomenų analize paremtas rizikų vertinimas įgyvendinant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos priemones, Europos Komisijos sukurto bei valstybėms narėms siūlomo naudoti rizikos vertinimo įrankio taikymo galimybės, apžvelgti kiti galimi projektų rizikų valdymo būdai.
 
EK atstovas pristatė planuojamas naujojo finansinio laikotarpio naujoves. Diskutuota apie įvairius paramos skyrimo proceso tobulinimo būdus, siekiant, kad sąžiningi projektų vykdytojai paramą gautų kuo greičiau, o mėginantys kurti galimai neteisėtas sąlygas paramai gauti būtų identifikuoti pačiuose pirmuosiuose paramos administravimo etapuose.
 
Dalyvavimas konferencijoje suteikė galimybę, įvertinus kitų valstybių patirtį, ieškoti efektyviausių būdų procesams tobulinti. NMA nuolat ieško platesnių bendradarbiavimo galimybių su visų ES valstybių narių mokėjimo agentūromis, taip užtikrinant gerosios patirties sklaidą bei jos taikymą, kad būtų pasiekti geriausi NMA veiklos rezultatai.
 
„Dalyvavimas panašiuose renginiuose – tai puiki galimybė pasisemti ir į mūsų organizaciją įnešti tarptautinės patirties, kuri padės nuolat gerinti savo veiklos rezultatus, o svarbiausia – pateisinti savo klientų lūkesčius“, – vizito Estijoje naudas įvertino NMA vadovas Aleksandras Muzikevičius. – „Kita vertus, tai, kad Lietuvos mokėjimo agentūros atstovai kviečiami dalyvauti tokio lygio strateginiuose projektuose, parodo, jog NMA darbo patirtis taip pat yra vertinama ir mūsų specialistų nuomonė yra svarbi tarptautiniame kontekste.“
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 21 d. 11:24