Netrukus kompensacinės išmokos pasieks ūkininkus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.06.18

Netrukus kompensacinės išmokos pasieks ūkininkus

Netrukus kompensacinės išmokos pasieks ūkininkus
Nacionalinė mokėjimo agentūra trečiadienį, birželio 20 d., planuoja išmokėti per 1,4 mln. Eur paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“.
 
Išmokos bus mokamos paramos gavėjams, 2017 m. pateikusiems paraiškas pagal KPP minėtos priemonės veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“. NMA į pareiškėjų sąskaitas perves per 1,4 mln. Eur paramos, kuria galės pasidžiaugti daugiau kaip 2 tūkst. ūkininkų.
 
Sužinoti apie planuojamą išmokų mokėjimo laikotarpį bei jau išmokėtą sumą galima NMA informaciniame portale prisijungus prie savo duomenų ir aktyvavus 2017 m. pateiktos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą. Visas pagal savo pateiktas paraiškas jau išmokėtas sumas pamatyti galima aktyvavus nuorodą Mokėjimų / atsiskaitymų informacija.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. birželio 19 d. 15:53