Net 48 žvejybos įmonių darbuotojai siekia gauti kompensacijas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.03

Net 48 žvejybos įmonių darbuotojai siekia gauti kompensacijas

Net 48 žvejybos įmonių darbuotojai siekia gauti kompensacijas
Praėjusiais metais paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau − Veiksmų programa) priemones priėmimo grafikas buvo papildytas nauja veiklos sritimi – „Kompensacijos žvejybos įmonių darbuotojams“ (toliau – Veiklos sritis).
 
Paraiškas pagal šią Veiklos sritį nuo 2019 m. gruodžio 23 d. iki 2020 m. sausio 31 d. buvo kviečiami teikti žvejybos įmonių darbuotojai, kurie apsaugos priemonės galiojimo laikotarpiu nors vieną dieną visiškai nevykdė žvejybos veiklos jūroje (nedirbo jūroje Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotame žvejybos laive).
 
Paraiškas galėjo teikti fiziniai asmenys, kurie per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo datos (dveji kalendoriniai metai, ėję prieš paramos paraiškos pateikimo metus) ne mažiau kaip 120 kalendorinių dienų dirbo jūroje, žvejybos laive (-uose), kurio (-ių) veikla laikinai nutraukta (laivas (-ai) atitiko tinkamumo kriterijus, taikomus Lietuvos Respublikos žvejybos laivui (-ams), už kurio (-ių) žvejybos veiklos jūroje sustabdymą žvejybos įmonei skirta parama pagal priemonę „Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas“). Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 400 000 eurų suma. Lėšos Veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (50 proc. bendrojo finansavimo) ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete (50 proc. bendrojo finansavimo).
 
Galimybe gauti šią paramą pasinaudojo 48 asmenys. Šiuo metu atliekamas gautų paraiškų vertinimas.
 
Priemonė prisideda prie konkretaus tikslo – žuvininkystės įmonių, įskaitant mažos apimties priekrantės žvejybos laivyno, konkurencingumo didinimo ir saugos bei darbo sąlygų gerinimo. Taip pat priemone siekiama prisidėti prie bendrosios žuvininkystės politikos vieno iš tikslų įgyvendinimo, kad būtų kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos neigiamas poveikis jūrų ekosistemai.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 3 d. 15:41