Nepamirškite įsipareigojimo pateikti metines ataskaitas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.04.03

Nepamirškite įsipareigojimo pateikti metines ataskaitas

Nepamirškite įsipareigojimo pateikti metines ataskaitas
Paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus ir kurių projektų priežiūros laikotarpis dar nėra pasibaigęs, iki balandžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalo pateikti metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus.
 
Metinės ataskaitos teikiamos siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų kontrolę ir po jų įgyvendinimo. Jas turi pateikti visi investicinius projektus įgyvendinę paramos gavėjai, kurių projektų priežiūros laikotarpis (3, 5 arba 7 metai po projekto įgyvendinimo) dar nėra pasibaigęs.
 
Būtini ne tik draudimo, bet ir draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai
 
Atkreipiame dėmesį, jog nuo šių metų teikiant metines ataskaitas, jei už paramos lėšas įsigytą turtą įsipareigota apdrausti, NMA papildomai reikia pateikti ir investicijų draudimo apmokėjimo dokumentą – banko mokėjimo pavedimo kopiją arba sąskaitos išrašą. Prašydama šių dokumentų, NMA siekia įsitikinti, jog buvo ne tik pasirašyta draudimo sutartis, bet ir padarytos įmokos, o taip pat užsitikrinti, kad atsitikus draudžiamajam įvykiui paramos gavėjas gaus draudimo išmokas ir turės galimybę atstatyti turėtą turtą (priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, jog turtas privalo būti atstatytas ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų, nei buvo įsigytas). NMA specialistai, negavę visų su draudimu susijusių dokumentų, bus priversti jų reikalauti papildomai, o jei jie nebus pateikti, bus laikoma, kad ataskaitiniu laikotarpiu draudimo paslaugos nebuvo įsigytos.
 
Svarbūs rodikliai
 
Vertinant paraiškas didelis dėmesys skiriamas nurodytiems pasiektiems projekto priežiūros rodikliams, jei aktualu pagal priemonę, – ekonominio gyvybingumo rodikliams. Projektų, įgyvendintų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, šeimininkams labai svarbu būti pasiekus ir išlaikius atrankos kriterijus, todėl raginame šiuos punktus pildyti atsakingai ir iki galo.
 
Ataskaitos teikiamos per ŽŪMIS
 
Metinės ataskaitos pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones NMA turi būti teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Labai svarbu, kad paramos gavėjai, ataskaitas teikiantys juridinių asmenų vardu, pasitikrintų, ar nėra pasibaigę jų įgaliojimų teikti dokumentus per ŽŪMIS terminai. Jei praeitais metais pateiktuose įgaliojimuose nebuvo nurodyti jų galiojimo terminai, laikoma, kad atstovavimas fiziniam asmeniui naudotis ŽŪMIS juridinio asmens vardu buvo suteiktas tik vieneriems metams, tad teikiant ataskaitą būtina pateikti naują įgaliojimą, rekomenduotina – prieš 3 dienas iki dokumentų pateikimo NMA. Ataskaitos NMA gali būti teikiamos gavus iš NMA informaciją, kad įgaliojime nurodytam asmeniui suteikta atstovavimo teisė.
 
Ataskaitos teikiamos užpildant nurodytus elektroninės formos laukelius, o papildomus dokumentus, teiktinus su ataskaita, reikia prisegti skenuotus. Papildomi dokumentai – tai daugeliui paramos gavėjų privalomi pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ataskaitinius metus bei už paramos lėšas įsigytų investicijų draudimo dokumentai.
 
Kaip žinoti, ar ataskaita pateikta
 
Pasitikrinti, ar ataskaita yra ŽŪMIS, galima kitą dieną. Atliekami šie veiksmai: atveriamas langas „Pateikti dokumentai: Kaimo plėtros parama“ ir patikrinama, ar ten yra pateiktoji ataskaita. Jei ataskaita yra ir jai suteiktas registracijos numeris, vadinasi, ji pateikta, o kitą ataskaitą reikės teikti tik kitais metais.
 
Jei visgi neaišku, kaip metinės ataskaitos forma turi būti pildoma arba iškyla kitų sistemos problemų, ŽŪMIS svetainės dešiniajame kampe yra ikona „Pagalba“, kurią paspaudus patenkama į pagalbos skiltį ŽŪMIS paslaugų gavėjo portalo pagalba. ŽŪMIS naudotojams neradus reikiamos pagalbos šioje skiltyje rekomenduojama skambinti į NMA telefonais (8 5) 252 6999 arba 1841, ir dėl iškilusių klausimų pasikonsultuoti su NMA specialistais.
 
Būtina pateikti iki balandžio 30 d.
 
 
Ataskaitas būtina pateikti laiku, t. y. iki jau minėtos balandžio 30 d. Paramos gavėjui iki šios dienos nespėjus pateikti ataskaitos, jam bus išsiųstas raštas, kuriuo bus nustatytas naujas ataskaitos pateikimo terminas. Ataskaitos nepateikus ir per papildomą laiką, paramos gavėjas gali sulaukti sankcijos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 2 d. 11:28