Neįtikėtinos schemos nėra – duomenys teikiami tik esant paramos gavėjo sutikimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.02.21

Neįtikėtinos schemos nėra – duomenys teikiami tik esant paramos gavėjo sutikimui

Neįtikėtinos schemos nėra – duomenys teikiami tik esant paramos gavėjo sutikimui
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) duomenis teikia tik griežtai vadovaudamasi teisės aktais – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 
Daugkartinio asmens duomenų teikimo atveju, duomenys teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, kaip ir nustato įstatymas. Pažymėtina, kad informacija teikiama tik apie tuos paramos gavėjus, kurie NMA yra pateikę raštiškus parašu patvirtintus sutikimus.  
 
Taigi, NMA, kaip ir kitos šalies institucijos, sudaro sutartis, kurių pagrindu, tik esant kliento sutikimui, teikia duomenis. NMA yra sudariusi daugiau kaip 40 tokių duomenų teikimo sutarčių – su bankais, kredito unijomis, trąšų, žemės ūkio technikos tiekėjais. 
 
Sudarytų sutarčių pagrindu duomenys teikiami tik apie sutikimą pateikusio paramos gavėjo gautas ar gautinas išmokas bei jų planuojamą ar faktinę išmokėjimo datą pagal pateiktas paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškas. Su parama pagal investicinius projektus jos nėra susijusios.
 
Tokios sutartys naudingos paramos gavėjams, nes suteikia jiems galimybę lengviau gauti paskolą įrangai, žemės ūkio technikai, trąšoms ir pan. įsigyti. Jų sudarymas buvo inicijuotas pačių paramos gavėjų.
 
Pasak NMA direktoriaus Eriko Bėronto, duomenys teikiami tik griežtai laikantis sudarytų sutarčių nuostatų ir tik turint paramos gavėjų sutikimus. „Pasitikiu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbu ir laukiu tyrimo pabaigos. Jeigu atlikus tyrimą paaiškės, kad darbuotojai informaciją teikė pažeisdami sutartis, iš jų bus pareikalauta teisinės atsakomybės,“ – pabrėžė NMA vadovas.
 
NMA informacijos saugos vadybos sistema yra sertifikuota pagal ISO/IEC 27001 standartą. Ši sistema kasmet tikrinama nepriklausomų auditorių, kurie jokių pastabų dėl informacijos saugumo sistemos efektyvumo, įskaitant sudaromas duomeų teikimo sutartis, neturėjo.   
 
Atliekant minimą FNTT tyrimą, Agentūra, savo ruožtu, ne kartą kreipėsi į FNTT, teikė duomenis, bendradarbiavo. Tyrime įvardintiems projektams parama skirta dar 2010–2013 m.  Įtarus pažeidimus, 2014–2016 m. buvo atlikta šių projektų informacijos peržiūra, rizikų vertinimai, projektų pažeidimų tyrimai, kreiptasi į Konkurencijos tarybą bei FNTT, Specialiųjų tyrimų tarnybą. NMA šiems projektams visais atvejais pritaikė griežtas sankcijas  – nutraukė paramos sutartis, susigrąžino paramą. 
 
Pažymėtina, kad nuo 2014 m. NMA vykdoma aktyvi pažeidimų tyrimo veikla lėmė žymiai didesnį  išaiškintų projektų vykdytojų pažeidimų skaičių. Vien per pastaruosius dvejus metus NMA nustatė apie 200 bandymų neteisėtai pasinaudoti paramos lėšomis, įgyvendinant investicinius projektus. Susigrąžintos lėšos grąžinamos į bendrą programos fondą ir perskirstomos populiariausioms priemonėms finansuoti.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. vasario 21 d. 11:29