Neatitikimus paraiškose verta ištaisyti kuo greičiau
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.07.16

Neatitikimus paraiškose verta ištaisyti kuo greičiau

Neatitikimus paraiškose verta ištaisyti kuo greičiau
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai patikrino šiais metais pateiktas paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius ir ragina ūkininkus kuo greičiau atsakyti į NMA siunčiamus pranešimus dėl paraiškose nustatytų neatitikimų. Išmokos bus greičiau išmokėtos, jei paraiškose esantys neatitikimai bus operatyviai ištaisyti.
 
Šiais metais ūkininkai pateikė per 128 tūkstančius paraiškų gauti tiesiogines išmokas bei paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones. Liepos 4 d., pasibaigus žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui, NMA specialistai pradėjo paraiškų administravimo procesą.
 
Paraiškose nurodytų duomenų patikrinimas
 
Vienas iš administravimo etapų – paraiškose nurodytų duomenų patikrinimas. Jei duomenys nesutampa su registrų duomenimis – neteisingi įmonės ar fizinio asmens kodai, kelių pareiškėjų deklaruojami laukai „persidengia“, pareiškėjas padidino valdą ir t. t., nustatomi neatitikimai paraiškose. Tokiais atvejais prašoma pareiškėjų patikslinti duomenis, atsiųsti reikalingus dokumentus, o prireikus, užsakomos patikros.
 
Tarp dažniausiai šiais metais nustatytų neatitikimų – kelių pareiškėjų deklaruoti analogiški plotai, nustatyti valdos padidinimai, kai kurie pareiškėjai privalo pateikti papildomus dokumentus, susijusius su susietąja parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus.
 
Galima pasidžiaugti, kad šiais metais ypač sumažėjo paraiškų, teikiamų pavėluotai (birželio 9 d.– liepos 3 d.).
 
Preliminari paraiškų sutikrinimo tvarka
 
NMA, siekdama patobulinti administravimo procesą, kiekvienais metais atlieka paraiškose nustatytų neatitikimų analizę, koncentruodama dėmesį į labiausiai rizikingas pareiškėjų grupes, didina informacinių sistemų efektyvumą, atlieka kitus prevencinius darbus. Ypač pasiteisino antrus metus taikoma preliminari paraiškų duomenų sutikrinimo tvarka. Ši tvarka leidžia iš anksto, dar nepasibaigus deklaravimo laikotarpiui, identifikuoti neatitikimus paraiškose, taip paspartinamas administravimo procesas ir sumažinamas sankcijų kiekis.
 
Apie neatitikimus paraiškose – pasirinktu informavimo būdu
 
Apie nustatytus neatitikimus paraiškose ūkininkai informuojami jų pasirinktu būdu ir informaciniame portale. Jei kyla klausimų, pareiškėjai gali kreiptis į savo rajono savivaldybių žemės ūkio padalinius, kuriems informacija apie nustatytus neatitikimus buvo išsiųsta.
 
Taip pat į pareiškėjų klausimus bus atsakoma NMA bendruoju telefonu: pasirinkus atitinkamą meniu mygtuką „1“, robotas pareiškėjui praneš, ar jo paraiškoje nustatyta neatitikimų. Kadangi robotas galės pateikti informaciją tik identifikavęs pareiškėją, būtina skambinti paraiškoje nurodytu telefono numeriu. Tuo tarpu detalesnę informaciją dėl nustatytų neatitikimų galima sužinoti prisijungus prie savo paraiškos duomenų informaciniame portale. Kaip ir anksčiau, paskambinus bendruoju telefonu, bus galima susisiekti ir su NMA specialistu arba atsiųsti paklausimą el. paštu.
 
Paraiškose nustatyti neatitikimai bus ištaisyti greičiau, jei ūkininkai operatyviai atsakys į NMA išsiųstus paklausimus, o tai turės įtakos greitesniam išmokų mokėjimui.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. liepos 16 d. 15:41