Ne už kalnų – paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.26

Ne už kalnų – paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti

Ne už kalnų – paraiškos žuvininkystės rinkodaros priemonėms įgyvendinti
Nuo liepos 1 d. žuvininkystės sektoriaus atstovai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 m. veiksmų programos (EJRŽF) priemonę „Rinkodaros priemonės“. Paraiškos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus renkamos iki rugpjūčio 28 d.
 
Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 200 000 Eur paramos lėšų.
 
Galimi pareiškėjai
 
Parama skirta žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimui gerinti. Paraiškas pagal priemonę gali teikti:
 • žuvininkystės sektoriaus asociacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja;
 • žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija arba akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinama gamintojų organizacija), arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti gamintojų organizacija – tos grupės narė, jungtinės veiklos sutartimi paskirta pareiškėja; 
 • labai maža, maža arba vidutinė įmonė, užsiimanti akvakultūra, žvejybos ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, versline žvejyba vidaus vandenyse, versline žvejyba jūrų vandenyse, atitinkamai turinti:
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veterinarinį patvirtinimą ar registravimą;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse;
  • arba perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą;
  • arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
Paramos suma
 
Didžiausia galima paramos suma yra 50 000 Eur vienam projektui. Paramos intensyvumas priklauso nuo to, kas teikia paraišką – jei pareiškėja yra žuvininkystės sektoriaus asociacija arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujanti asociacija, kompensuojama iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, gamintojų organizacijos arba žuvininkystės sektoriaus asociacijų grupei atstovaujančios gamintojų organizacijos patirtos tinkamos finansuoti išlaidos bus kompensuojamos iki 75 proc., žuvininkystės įmonės – 50 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 26 d. 15:50