Naujų technologijų proveržis turės didelę įtaką BŽŪP plėtrai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.05

Naujų technologijų proveržis turės didelę įtaką BŽŪP plėtrai

Naujų technologijų proveržis turės didelę įtaką BŽŪP plėtrai
2019 m. birželio 17–19 d. Hagoje (Nyderlandai) įvyko NIVA projekto (New IACS Vision in Action – Naujosios IACS vizijos įgyvendinimas; IAKS – Integruota administravimo ir kontrolės sistema), finansuojamo pagal Europos Sąjungos (ES) programą „Horizon 2020“ (H2020) ir koordinuojamo Vageningeno universiteto (Nyderlandai), įvadinis posėdis.
 
Posėdyje dalyvavo projekto partneriai ir atstovai iš kelių Europos Komisijos (EK) generalinių direktoratų, įskaitant AGRI, CNECT, DIGIT darbo grupes, CLIMA ir JRC. Lietuvai atstovaujanti Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) yra viena iš 9 projektą įgyvendinančių ES šalių narių (mokėjimo agentūrų, ministerijų, privačių bendrovių ir mokslinių tyrimų institutų iš Italijos, Danijos, Airijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ispanijos, Graikijos ir Estijos) institucijų.
 
NIVA projekto tikslas – modernizuoti bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) valdymo priemonę – Integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (IAKS), naudojant naujas skaitmenines technologijas, pereinant nuo kontrolės prie prevencijos ir stebėsenos, taip pat skatinant keitimąsi informacija ES instituciniu lygmeniu, tarp ES valstybių narių ir kitų susijusių subjektų. Įgyvendinant projektą bus sukurtos patikimos metodikos ir suderinti duomenų rinkiniai, skirti stebėti žemės ūkio veiklos rezultatus. Šie duomenys bus atviri ir prieinami ne tik konsorciumo nariams, bet siekiant sumažinti administracinę naštą ir ūkininkams, mokėjimo agentūroms bei kitoms suinteresuotosioms šalims.
 
NIVA projekto trukmė – 36 mėnesiai, iš kurių 12 mėnesių bus skirta bandomųjų projekto dalių įgyvendinimui realioje aplinkoje. Projektas bus įgyvendinamas trimis etapais: nacionaliniu, daugiašaliu ir visos Europos mastu, realioje aplinkoje. Kiekviena iš 9 valstybių narių yra atsakinga už tam tikras projekto temas ir drauge su kitais partneriais turi išanalizuoti klausimus dėl visiškai naujos IAKS vizijos:
  • Graikija / OPEKEPE – Žemės stebėjimo duomenų pritaikomumo stebėsena ir rezultatai;
  • Prancūzija / ASP – agrarinės aplinkosaugos stebėsena;
  • Estija / PRIA – ūkio veiklos rezultatai;
  • Lietuva / NMA – preliminarios paraiškos;
  • Ispanija / FEGA ir TRAGSA – ūkių registras;
  • Nyderlandai / RVO – žemės ūkio technikos veiklos duomenys;
  • Danija / DAA – LPIS atnaujinimų ir pokyčių nustatymas;
  • Italija / AGEA – parama be paraiškos.
Nuolatinis ES „Copernicus“ palydovinės programos vykdymas ir Žemės stebėjimo duomenų naudojimas daugelyje žemės ūkio sričių yra beprecedentė naujovė, neturinti precedento poveikio žemės ūkio paskirties žemės stebėjimui. Be to, naujų priemonių ir technologijų prieinamumas rinkoje ir padidėjusi skirtingų posistemių, pvz., atvirų duomenų, ūkių valdymo, informacinių sistemų, telemetrijos, žemės ūkio technikos ir vietinių jutiklių, sąveika suteikia papildomų paskatų modernizuoti BŽŪP valdymą.
 
Tikimasi, kad NIVA projekto rezultatai turės įtakos paprastesnės, skaidresnės ir veiksmingesnės BŽŪP kūrimui.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 8 d. 16:34