Naujos remiamos žemės ūkio veiklos – prašyti išmokų galima jau šiemet
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.24

Naujos remiamos žemės ūkio veiklos – prašyti išmokų galima jau šiemet

Naujos remiamos žemės ūkio veiklos – prašyti išmokų galima jau šiemet
Žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinės aplinkosaugos klimatas“ įgyvendinimo taisykles buvo papildytas remiamų veiklų sąrašas. Prašyti išmokų už naujas veiklas ūkininkai jau gali šiais metais.
 
Gegužės 21 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos dvi naujos remiamos veiklos „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“.
 
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
 
Už 1 hektarą lauko, kuriame vykdoma veikla „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, mokama 134 Eur.
 
Pareiškėjai ir paramos gavėjai vykdydami šią veiklą įsipareigoja tarpinius pasėlius pasėti ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (rekomenduojama tai padaryti per savaitę); juos išlaikyti ant dirvos paviršiaus iki kovo 1 d.; įterpti į dirvą – prieš pagrindinės kultūros sėją; neganyti gyvulių, neruošti pašaro ir nešienauti; nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių trąšų ir srutų tarpinių pasėlių auginimo laikotarpiu.
 
Svarbu paminėti, kad už tą patį lauką, už kurį mokama parama pagal šią veiklą, negali būti mokama žalinimo išmoka.
 
Ražienų laukai per žiemą
 
Už 1 hektarą lauko, kuriame vykdoma veikla „Ražienų laukai per žiemą“, mokama 99 Eur.
 
Vykdant šią veiklą įsipareigojama nupjovus javus neaparti laukų iki kitų metų kovo 1 d.; iki ražienas apariant, nenaudoti įsipareigotame plote augalų apsaugos produktų, organinių ir mineralinių trąšų ir srutų po derliaus nuėmimo; nekalkinti ir neskusti ražienų; nuėmus derlių, sutvarkyti įsipareigotame plote šiaudus, surišti juos į ryšulius (ritinius) ir išvežti iš lauko arba susmulkinti ir paskleisti juos dirvos paviršiuje.
 
Veiklą vykdyti privalu ne didesniame kaip 30 proc. ražienų laukams tinkamų augalų rūšių plote. Didžiausias neapartas ražienų plotas, už kurį skiriama parama dalyvaujant veikloje, – ne didesnis kaip 30 ha. Tačiau pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų, ražienų plotas, už kurį skiriama parama, plotas neribojamas.
 
Mažiausias lauko plotas
 
Mažiausias lauko plotas, už kurį mokamos kompensacinės išmokos pagal veiklas „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“ – 1 ha“. Svarbu paminėti, kad įsipareigoti plotai, pagal minėtas veiklas kasmet gali būti vykdomi skirtinguose laukuose, tačiau privaloma išlaikyti tokį pat pagal atitinkamos veiklos reikalavimus tvarkomą naudmenų plotą.
 
Europos Komisijos pritarimas
 
Siekiantys gauti išmokas už paminėtas veiklas turėtų atsižvelgti į tai, kad jei Europos Komisija nepritars naujoms veikloms, parama nebus skiriama. Taip pat, pasikeitus paramos teikimo sąlygoms, paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į naujas paramos teikimo sąlygas. Svarbu paminėti, kad pareiškėjams palikta teisė atsisakyti dalyvauti naujose veiklose, jei pasikeitusios paramos teikimo sąlygos jų netenkintų. Apie savo sprendimą reikės pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai ne vėliau kaip iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.
 
Primename, kad paramos pagal su plotu susijusias KPP priemones galima prašyti paramos už žemės ūkio naudmenas bei gyvulius paraiškoje. Šiais metais paraiškos bus priimamos iki birželio 4 d., pavėluotai – iki birželio 29 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 24 d. 14:48