Naujos paramos schemos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.21

Naujos paramos schemos

Naujos paramos schemos
Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, primename ūkininkams naujas paramos schemas, pagal kurias galima prašyti išmokų.
 
Šiais metais teikdami bendrąją paraišką ūkininkai gali prašyti susietosios paramos už ne mažesnius kaip 0,5 ha sertifikuota sėkla apsėtus javų, sėklinių bulvių ir cukrinių runkelių plotus. Taip pat nuo šiol ūkininkai gali kreiptis paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ dvi veiklos sritis.
 
Parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už sertifikuotą sėkla apsėtus javų plotus, privalo išsėti ne mažesnį kaip nustatytą sertifikuotų sėklų kiekį pagal atskirą pasėlį (avižos – 180 kg/ha; grikiai – 80 kg/ha; vasariniai kvietrugiai  170 kg/ha; žieminiai kvietrugiai – 160 kg/ha; vasariniai kviečiai – 170 kg/ha; žieminiai kviečiai – 160 kg/ha; vasariniai, žieminiai miežiai – po 150 kg/ha; žieminiai rugiai – 150 kg/ha; hibridiniai rugiai – 75 kg/ha  (2 sėjos vienetai)).
 
Einamųjų metų sėjai reikia naudoti sėklą, įsigytą ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos. Šių plotų, už kuriuos prašoma paramos, negalima naudoti sėklos gamybai.
 
Teikiant paraišką seniūnijoje (konsultavimo biure) būtina pateikti sertifikuotos sėklos įsigijimo faktui pagrįsti reikalingus dokumentus. Jei paraiška teikiama savarankiškai prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) privalu pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.
 
Sėklos įsigijimo dokumentus pareiškėjai privalo saugoti ne trumpiau kaip 1 metus.
 
Parama už sėklinių bulvių plotus
 
Susietoji parama už plotus, kuriuose auginamos sėklinės bulvės, mokama pareiškėjams, įtrauktiems į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VAT) administruojamą atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą. Pareiškėjai įsipareigoja VAT nustatyta tvarka aprobuoti deklaruojamus sėklinių bulvių plotus ir sertifikuoti išaugintas sėklines bulves.
 
Šio reikalavimo įgyvendinimą NMA įvertins pagal ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 1 d. VAT pateiktą informaciją apie išduotus sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.
 
Parama už cukrinių runkelių plotus
 
Pareiškėjai, siekiantys susietosios paramos už auginamų cukrinių runkelių plotus, turi būti sudarę cukrinių runkelių pirkimo-perdavimo sutartį, galiojančią einamųjų metų produkcijai parduoti. Ši sutartis pateikiama seniūnijos (konsultavimo biuro) darbuotojui paraiškos teikimo metu.
 
Jei paraiška teikiama savarankiškai prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, sutarties kopiją būtina atsiųsti NMA ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d.
 
Daugiamečių žolių juostos ariamojoje žemėje
 
Nuo 2017 m. parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ dvi veiklos sritis: „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“. Pagal pirmąją veiklos sritį mokama 97 Eur už hektarą, tuo tarpu pagal antrąją naują veiklos sritį – 65 Eur už hektarą.
 
Pareiškėjas, siekiantis paramos pagal antrąją veiklos sritį, privalo iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles arba jų mišinį, nenaudoti augalų apsaugos produktų, mineralinių ir organinių trąšų. Dalyvaujantiems šioje veikloje nustatyti tam tikri šienavimo apribojimai: antraisiais ir paskesniais metais šienauti galima pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visa nupjauta žolė iš lauko turi būti išvežta iki rugsėjo 30 d.
 
Mieli ūkininkai, pildydami žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaraciją, pažymėkite, jog norite gauti informaciją e. būdu, tada Jūsų paraiškos administravimas truks trumpiau ir parama pasieks greičiau!
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 25 d. 10:06